Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C - Sứ mạng rao giảng Tin mừng

Tin mừng Lc 10: 1 - 9: Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca cho chúng ta thấy được sứ mạng của những người môn đệ qua việc Chúa sai đi rao giảng và chữa lành...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN


SỨ MẠNG RAO GIẢNG TIN MỪNG
 
người samaria nhân hậu

Tin mừng Lc 10: 1 - 9
 

 
Trong thế giới ngày nay, những người tin vào Chúa thì rất ít do nhiều yếu tố khác nhau, nên việc loan báo Tin Mừng là cần thiết hơn bao giờ.

Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca cho chúng ta thấy được sứ mạng của những người môn đệ qua việc Chúa sai đi rao giảng và chữa lành. Việc truyền giáo là cấp bách nên khởi đầu sứ vụ Chúa Giêsu đã chọn gọi các tông đồ và các môn đệ, để đào tạo các ông và sai các ông đi loan báo Tin Mừng. Như thế, các môn đệ ra đi phải tập trung vào việc rao giảng và chữa lành, chứ không vào những công việc của trần thế. Hiệu quả của việc rao giảng về Nước Thiên Chúa đòi hỏi không được đo lường bằng thái độ lịch sự hay những lời chào hỏi mà phải làm nhân danh Thiên Chúa và làm vì lòng từ bi thương xót đối với con người. Những thái độ về thù nghịch hay về cách ăn mặc, nơi cư ngụ thì các môn đệ không cần bận tâm mà các môn đệ cần phải tập trung chu toàn trách vụ đã được Chúa trao phó. Các môn đệ cũng phải biết chấp nhận trở nên khiêm nhường, nghèo khó để cho Lời được lớn lên ở những nơi mà các ông đi đến. Qua đó, hành trình sống đức tin của mỗi người Kitô hữu, phải thực thi sứ vụ loan báo tình thương và ơn cứu độ của Chúa cho người trần thế qua mọi thời.  

Lạy Chúa, việc làm tông đồ đòi hỏi nơi chúng con là nói lời của Chúa, làm công việc của Chúa. Xin Chúa thương ban thêm sức mạnh, khôn ngoan để chúng con mạnh dạn hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi người. Amen.
 
Phêrô Huỳnh - TSĐT