Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXV - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 8: 19 - 21: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy."21 Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY


THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

NGÀY 20-09-2016

ngày sabát

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8, 19-21)

19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông.20 Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy."21 Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

SUY NIỆM

Trong truyền thống của Việt Nam, gia đình không chỉ bó hẹp nơi cha, mẹ, con cái mà nó kéo dài nhiều thế hệ. Dòng tộc cùng sống trong một làng, một xã hay là cùng trong một Giáo xứ. Vì lẽ ấy, mọi chuyện xảy ra cho các thành viên thì không còn là vấn đề riêng của cá nhân mà là của tất cả mọi người trong dòng tộc. Thông tin truyền đi rất nhanh bởi các người có liên quan.

Trong dòng tộc của Chúa Giêsu có lẽ không nằm ngoài truyền thống này. Cùng nhau kéo đến để gặp Chúa Giêsu, không biết vấn đề lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của Mẹ Maria và anh em của Ngài làm ảnh hưởng đến cử toạ nơi Chúa Giêsu đang thi hành sứ vụ. Nhưng Chúa Giêsu kịp thời nối kết mối tương quan nhân loại thành tương quan thần linh giữa Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu giải quyết vấn đề cách khéo léo, khiến cử toạ và anh em Ngài có cơ hội tái khám phá đời sống đức tin.

Chúa Giêsu không những tôn trọng Mẹ Maria và các anh em của Ngài mà còn gián tiếp nâng họ lên hàng nghĩa thiết với mình dưới lăng kính đức tin. Đối với Ngài, Mẹ Maria là mẹ đẻ của Ngài, nhưng Mẹ cũng là Mẹ của Thiên Chúa. Mẹ có phúc vì biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Mẹ là người đến từ Thiên Chúa, người của Thiên Chúa và được tuyển chọn để làm công việc của Chúa, để cộng tác vào công trình cứu độ Chúa Giêsu đang thực hiện. Như thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy đặt Thiên Chúa là Đầu và tận cùng của cuộc đời chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy tôn vinh Thiên Chúa trước đã rồi mới sống mối tương quan nhân loại.

Gia đình quan trọng với mỗi người bao nhiêu, thì gia đình Thiên Chúa càng quan trọng hơn bấy nhiêu? Chúng ta có nên thay đổi cách suy nghĩ về gia đình công giáo hôm nay không? Vì sao không xây dựng gia đình trên mối tương quan với Thiên Chúa trước: Mọi thành viên trong gia đình có cùng niềm tin, cùng nhìn về một hướng, cùng hướng đến sự hoàn thiện, cùng nhau nên thánh?GKGĐ Giáo Phận Phú Cường