Clock-Time

Suy niệm Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 8: 19-21: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy giữa đám đông vây quanh chật kín, Người được chuyển lời rằng có mẹ và người thân đang muốn gặp. Nhưng lời ấy lại vô tình tách biệt giữa gia đình huyết thống với những người đang hiện diện bên Chúa...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 26/09/2017
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8: 19-21)

19Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." 21Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

Suy niệm:

Khi nói đến gia đình, chúng ta thường nghĩ đến một mái nhà có cha mẹ và các con cái, bên cạnh còn có bà con họ hàng ngày ngày quan tâm chia sẻ cuộc sống với nhau thật hạnh phúc. Đó là gia đình theo huyết thống. Bên cạnh đó cũng có “gia đình” gồm những người kết thân với nhau do có một điểm chung nào đó như chung sở thích, hoàn cảnh, nhiệm vụ, lý tưởng hay chí hướng. Gia đình ấy cũng khiến người ta sống cho nhau, sống vì nhau không kém gia đình thông thường.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy giữa đám đông vây quanh chật kín, Người được chuyển lời rằng có mẹ và người thân đang muốn gặp. Nhưng lời ấy lại vô tình tách biệt giữa gia đình huyết thống với những người đang hiện diện bên Chúa.

Vì thế mà Chúa Giêsu khôn ngoan nối kết cả những người ở ngoài lẫn những người đang ở trong lại với nhau khi bảo rằng "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Qua những lời này, Chúa Giêsu cho biết ngoài gia đình huyết thống, chúng ta còn có thêm một gia đình nữa được gọi là “gia đình đức tin”. Đó là gia đình mà Chúa Giêsu mời gọi gồm những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Như vậy, chẳng những Chúa Giêsu không phủ nhận vai trò của Đức Mẹ Maria mà Người còn ca ngợi Mẹ  vì trước hết Mẹ đã lắng nghe và sống Lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nêu Mẹ Maria làm mẫu gương để mọi người thấy đó là điều có thể được cho con người ta muốn trở nên “người thân” của Chúa, anh chị em của cùng một Cha trên trời qua việc sống giáo huấn của Người. Nếu chúng ta sống chân tình với nhau, không ganh ghét, tránh gây bất công và làm thiệt hại đến người xung quanh, thương giúp người anh em khó khăn và nâng đỡ nhau nên thánh là chúng ta đang thực hành lời Thiên Chúa dạy sống “mến Chúa yêu người”.

Như vậy, Chúa Giêsu đã mở rộng biên giới gia đình, để từ đây, ai ai cũng đều có cơ hội trở nên “người thân”, nên anh chị em với Người. Đó cũng chính là sứ vụ mà Ngôi Hai Thiên Chúa được sai đến thế gian, là để cứu chuộc mọi người, đưa mọi người không phân biệt màu da, sắc tộc, văn hóa gia nhập vào đại gia đình Thiên quốc mà Chúa Cha dành sẵn cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết mỗi ngày tập sống hiệp thông và đối xử bác ái với nhau, luôn biết lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống của mình. Amen.

Thầy Alfonso Quang Hiển