Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 19-21: Lời của Chúa Giê-su dạy trong đoạn Tin Mừng hôm nay, mở ra cho chúng ta một mối liện hệ không căn cứ trên liên hệ huyết tộc, mà trên nền tảng “nghe và thực hành Lời Thiên Chúa”. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN C

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8: 19-21)


19Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy”. 21Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. 

Suy niệm 

Đề cao tình huyết tộc, cha ông đã dạy: “Giọt máu đào hơn ao nước lã”. Nhưng trong đời sống, có những cha mẹ, có nhiều con cái cho “giọt máu đào” chẳng bằng “một mớ rau xào”. Tình huyết tộc không là cứu cánh, đem đến bình an, yêu thương.

Lời của Chúa Giê-su dạy trong đoạn Tin Mừng hôm nay, mở ra cho chúng ta một mối liện hệ không căn cứ trên liên hệ huyết tộc, mà trên nền tảng “nghe và thực hành Lời Thiên Chúa”. Mối liên hệ này chắc chắn sẽ bền vững và đem lại bình an, hạnh phúc đích thực cho con người. Chúng ta có muốn tham gia vào “Đại gia đình của Chúa Giê-su” không?

Nhiều lần trong Tin Mừng, Chúa Giê-su dạy chúng ta: “Không phải ai thưa lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu”. Nghĩa là để được vào trong gia đình yêu thương của Chúa Giê-su, không phải ta chỉ “đọc kinh, dự lễ” mà còn phải thực hành Lời Chúa dạy, phải sống giới răn yêu thương một cách mãnh liệt nữa. Chúng ta ngắm nhìn với lòng kính phục những người đang phục vụ “người dưng nước lã” mà chịu những hao mòn, mất mát về mình. Những hy sinh, quảng đại vì người nghèo khổ của bao người là bằng chứng “gia đình Chúa Giê-su” đang hiện diện hôm nay, cũng như mời gọi chúng ta bước vào làm thành viên.

Làm thành viên trong gia đình của Chúa Giê-su phải có một điều kiện duy nhất là: nghe và thực hành Lời Chúa. Một ngày, chúng ta dành được mấy phút cho việc nghe Lời Chúa? Nếu trong cuộc sống, chỉ lo việc tìm miếng cơm manh áo, lo làm giàu, không còn giờ dành cho việc “nghe Lời Chúa”, thì đó là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta là “bà con” của gia đình ma vương. Nhưng nghe, mới chỉ là bước khởi đầu trên đường vào nhà Thiên Chúa. Nếu không thực hành Lời Chúa mà mình nghe, thì chúng ta chỉ là người khách lạ, đứng “dòm ngó qua cửa nhà người khác”, chứ chưa bước vào để làm một thành viên, chia sẻ trách nhiệm yêu thương, phục vụ anh em với Chúa Giê-su. 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường “muốn bắt quàng làm họ” với những người quyền thế, sang giàu. Xin cho chúng con biết khôn ngoan “làm họ hàng” với Chúa, khi mỗi ngày biết dành thời giờ để lắng nghe và quyết tâm thực hành Lời Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường