Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên (Lc 8:19-21) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúa Giêsu nơi trang Tin mừng hôm nay đã cho thấy đời người không phải là một quán trọ vô danh, đời người cũng không vô nghĩa như người ta vẫn thường nói với nhau. Bởi lẽ, nếu đời người vô nghĩa thì Chúa Giêsu đâu cần chịu chết để chuộc lại cuộc đời ấy cho con người. Với Chúa Giêsu, mỗi cuộc đời là một cuộc hành trình, một hành trình của những người con tiến về ngôi nhà vĩnh cửu là cung lòng yêu thương của Thiên Chúa là Cha.

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (8,19-21)

19 Một hôm, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy”. 21 Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Khi nói tới cuộc đời, rất nhiều người không có niềm tin đã cho rằng: tất cả chỉ là tạm bợ, mà chính vì tạm bợ nên nó vô thường và nó hư không lắm. Cho nên, cuộc sống này tựa như những chuyến đi ở trọ, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một bài hát, có viết rằng:

Con chim ở trọ cành tre,
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn…
Tôi nay ở trọ trần gian
Mai sau về chốn xa xăm với Người.

Chốn xa xăm đó, người ta chẳng biết đi đâu về đâu, chẳng biết đâu là nhà thì làm sao có thể gửi trao cuộc đời mình cho ai khi về bên kia thế giới.

Chúa Giêsu nơi trang Tin mừng hôm nay đã cho thấy đời người không phải là một quán trọ vô danh, đời người cũng không vô nghĩa như người ta vẫn thường nói với nhau. Bởi lẽ, nếu đời người vô nghĩa thì Chúa Giêsu đâu cần chịu chết để chuộc lại cuộc đời ấy cho con người. Với Chúa Giêsu, mỗi cuộc đời là một cuộc hành trình, một hành trình của những người con tiến về ngôi nhà vĩnh cửu là cung lòng yêu thương của Thiên Chúa là Cha. Hành trình đó thuộc về “những con người biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”.

Chúa Giêsu không khước từ sự liên kết máu mủ ruột thịt của những con người được Chúa tạo dựng và trao cho hạnh phúc vĩnh cửu. Làm sao có được hạnh phúc khi không trở nên giống Chúa, làm sao giống Chúa nếu không thực thi ý Người; và làm sao thực thi ý Chúa nếu không biết đón nhận Lời Người. Cho nên, ngày nào chúng ta đang để cho Lời Chúa thấm đẫm vào cuộc đời của mình, ngày đó chúng ta đang sống đúng với mục đích của một Kitô hữu.

Nhiều người tín hữu ngày nay vì lao vào cuộc sống để lo kiếm tìm vật chất, danh vọng hay lạc thú mà quên Chúa đang muốn mình làm gì. Những điều thuộc về thế gian thì hữu hạn, chóng qua. Cho nên, đã không ít người dù đã có rất nhiều thứ trên đời mà vẫn không hạnh phúc, thậm chí họ luôn bị giày vò và bất an. Chỉ có sống trong ý Chúa mới làm cho người ta được bình an trong tâm hồn. Cho nên, mỗi thánh lễ, mỗi giờ kinh gia đình và mỗi lần suy ngẫm Lời Chúa là cơ hội để ta được đắm chìm trong những khát mong của Người để hướng về những điều cao cả hơn. Đó là nên “mẹ và anh em” của Chúa.

Lạy Chúa, cuộc sống luôn vội vã nên rất nhiều khi chúng con đã bỏ quên Chúa, xin cho chúng con luôn biết dành thời gian trong ngày sống để tìm gặp và thực thi ý Chúa, có như thế chúng con mới đang sống đúng với ơn gọi của mình; có như thế, mai này chúng con mới trở nên những thành viên trong cùng một gia đình trên thiên quốc với Chúa. Amen.