Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Các môn đệ của Chúa cũng thừa hưởng từ Thầy của mình những quyền năng đó, cho nên mới nói: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”. Hai môn đệ bực tức vì dân ngoại Samaria không tiếp đón Thầy mình...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 28/09/2021  GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,51-56)

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

SUY NIỆM

Bao nhiêu ngày tháng Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời, làm nhiều phép lạ và chữa lành nhiều người, Chúa Giêsu giờ trở nên nổi tiếng và Người đích thực là Đấng Mêssia, Con của Thiên Chúa. Các môn đệ của Chúa cũng thừa hưởng từ Thầy của mình những quyền năng đó, cho nên mới nói: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”. Hai môn đệ bực tức vì dân ngoại Samaria không tiếp đón Thầy mình. Nhưng thật không may, các ông nói và muốn làm điều không vừa ý Chúa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì các ông đã giải quyết vấn đề hoàn toàn theo tính tự phát của mình.

Các ông là môn đệ của Chúa, các ông được Chúa trao quyền hành; và nếu người môn đệ vừa có quyền lại vừa có khả năng làm điều đó, thì ai có thể sống sót nếu như giải quyết một cách tự phát như vậy?

Nhiều khi chúng ta thường giải quyết một vấn đề theo tính tự phát như thế. Chúng ta quên đi ý Chúa muốn làm nơi chúng ta. Chúng ta quên đi rằng, chúng ta là khí cụ bình an của Chúa. Chúa Giêsu giải quyết bằng cách rất hiền lành, không quở mắng họ, nhưng đi qua làng khác. Người giải quyết vấn đề bằng tình yêu.

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống hiền lành. Xin đừng để ý của con lấn át ý của Chúa, nhưng xin cho ý của Chúa luôn thể hiện trong cuộc đời con. Amen.