Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 37-41:  Cái bát cái đĩa sạch là điều tốt. Rửa tay sạch là điều tốt. Nhưng còn phải sạch từ trong tâm hồn của mình. Bên trong lòng chẳng ai nhìn thấy, bởi thế mà cần phải làm sạch luôn. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN ATin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11: 37-41)

37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Suy niệm
 

Tục ngữ Việt Nam có câu: tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nhiều lần chúng ta trích dẫn kinh nghiệm nhân gian này để bảo vệ cho cái hình thức bên ngoài xấu xí và bệ rạc của con người hay sự vật. À, thì nhìn ngoài xấu nhưng lòng tốt là được rồi. Còn hơn nhìn ngoài đẹp mà lòng dạ lại xấu xa. Kiểu nói nghèo cho sạch rách cho thơm cũng trong lối tư duy này. Chúng ta hay nói giàu mà khổ, giàu mà lo lắng thì có hạnh phúc đâu. 

Suy gẫm đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hai lập trường khác nhau giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisiêu. Nhóm Pharisiêu thì chú trọng vào luật định và theo luật thì Chúa đã không giữ luật. Theo luật thì trước khi vào bàn ăn phải rửa tay, đó là tập tục của tiền nhân. Họ không quan tâm đến bên ngoài và bên trong gì cả. Cứ chiếu theo luật đó thì ông phạm luật. Họ nhìn Chúa như một tội nhân. Và chúng ta nhớ là họ kết án Chúa vì phá bỏ lề luật, không giữ ngày Sabbat, v.v. Chúa Giêsu không rửa tay nên không thanh sạch, mà không thanh sạch thì không được ngồi ăn. 

Lập trường của Chúa Giêsu thì lại khác. Luật nào cũng phải có tình có lý. Luật nào cũng đi từ kinh nghiệm con người mà rút ra. Và dù cho đó là luật của Chúa thì cũng vì lợi ích của con người. Nên có nơi Chúa nói: con người làm chủ cả ngày Sabbat là vậy. 

Chuyện người ta cứ nại vào luật mà xét đoán người khác thì có nhiều. Tuy nhiên, trong thực tế thì khi xét xử quan toà cũng xét tới những điều kiện liên quan.

Qua chuyện này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta về một tiêu chuẩn khác. Tiêu chuẩn thanh sạch từ bên trong tâm hồn. Giấy rách phải giữ lấy lề là đây. Nghèo cho sạch rách cho thơm cũng chính là đây. Cái bát cái đĩa sạch là điều tốt. Rửa tay sạch là điều tốt. Nhưng còn phải sạch từ trong tâm hồn của mình. Bên trong lòng chẳng ai nhìn thấy, bởi thế mà cần phải làm sạch luôn. 

Sự hoán cải nào cũng phải bắt đầu từ sâu trong lòng ta. Phải có ước muốn. Phải làm sao lành thánh. Vì thế, đời sống đạo của chúng ta không chỉ là bên ngoài, mà quan trọng là bên trong chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc chúng con chỉ lo trau chuốt bên ngoài mà bên trong lòng thì nguội lạnh, hời hợt. Xin Chúa cho chúng con nhớ Lời Chúa dạy hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết giữ tâm hồn cho nên sạch. Amen. 

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường