Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xem xét một trở ngại cho việc truyền bá lời sống động và đầy sinh lực của Đức Giêsu. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C


LỄ THÁNH NỮ TÊRÊSA AVILA, TRINH NỮTin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11: 37-41)

37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xem xét một trở ngại cho việc truyền bá lời sống động và đầy sinh lực của Đức Giêsu. Thái độ quá câu nệ vào truyền thống của những người Pharisêu, một thái độ ngăn cản họ nắm bắt được sức mạnh cứu độ phổ quát của sự hiện diện và hành động của Đức Giêsu.

Khi Đức Giêsu đang giảng cho đám đông, một người Pharisêu mời Người đến dùng bữa tại nhà ông. Được mời dùng bữa với ai là một nghĩa cử của sự chấp nhận, yêu quý, và tán thành. Giữa hai người ngồi ăn chung với nhau, không thể có bức tường ngăn cách, chỉ có tình thân mật gia đình. Đức Giêsu chấp nhận lời mời của người Pharisêu, giống như Người từng nhận lời mời của người thu thuế và ngồi vào bàn, nhưng Người khiến cho chủ nhà khó chịu vì Người không rửa tay trước khi ăn theo tục lệ của người Pharisêu.

Chúa Giêsu nhắc nhở các người Biệt phái hãy để ý đến tinh thần của lề luật hơn là những hình thức bên ngoài. Cần phải thanh tẩy tâm hồn, giữ tâm hồn luôn trong sạch. Việc thanh tẩy bề ngoài không làm cho tâm hồn được thanh sạch, nhiều khi còn đánh lừa chính mình và những người chung quanh. Cho mình một sự an tâm giả tạo là tâm hồn mình đã tốt đẹp, cho người khác cái nhìn tốt sai lạc về bản thân mình.

Một dấu chỉ cho sự trong sạch nội tâm là hành động bác ái yêu thương. Đây là một điều mới mẻ và độc đáo trong Tin Mừng theo thánh Luca, vì việc bác ái hay lòng yêu thương anh chị em có sức thanh tẩy tâm hồn. Việc bác ái yêu thương thể hiện qua hành vi giúp đỡ người nghèo cũng là mục đích của lề luật. Việc bác ái giúp nối kết với mọi người, xây dựng cộng đồng thể hiện điều mà toàn thể lề luật muốn chúng ta hoàn tất.

Lạy Chúa, người đời thường đánh giá theo bề ngoài, thích sống theo những hào nhoáng vật chất. Nhưng Chúa lại đánh giá bên trong và dạy chúng con sống bằng tinh thần của lề luật là mến Chúa, yêu người. Nhiều lúc chúng con làm việc bác ái cũng muốn lưu danh cho mọi người biết, đóng góp cho cộng đồng một chút cũng muốn được ghi tên nơi công cộng cho hậu thế được hay. Đó là cám dỗ thường tình của con người. Xin cho chúng con mặc lấy tinh thần Tin Mừng, biết đánh giá bên trong, biết sống bác ái cách âm thầm để tẩy sạch tội lỗi chúng con. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường