Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Qua trang Tin mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại một việc làm thường nhật của Chúa khi chấp nhận lời mời của người biệt phái đến dùng cơm tại gia đình ông ấy. Và khi dùng bữa, Chúa Giêsu đã không rửa tay theo như tập tục Do Thái dạy, Chúa bị người biệt phái xem như người không tuân giữ luật Do Thái...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 11/10/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,37-41)

37 Một hôm, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

SUY NIỆM

Qua trang Tin mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại một việc làm thường nhật của Chúa khi chấp nhận lời mời của người biệt phái đến dùng cơm tại gia đình ông ấy. Và khi dùng bữa, Chúa Giêsu đã không rửa tay theo như tập tục Do Thái dạy, Chúa bị người biệt phái xem như người không tuân giữ luật Do Thái. Nhân sự việc này, Chúa đã khiển trách họ và muốn dạy cho họ biết cách sống thanh sạch từ trong tâm hồn, hơn là sự giả trá bên ngoài.

Quả thế, khi khiển trách những người biệt phái là “những người ngu dại” chỉ biết “lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm bên trong đầy tham lam và gian ác”, Chúa muốn  vạch trần lối sống giả hình của người biệt phái. Sự giả hình của họ được bày tỏ ra bên ngoài bằng những hành động và lời nói xem có vẻ tốt lành, nhưng bên trong tâm hồn là những ý nghĩ xấu xa và ghen ghét. Họ quá chú trọng và tuân giữ tỉ mỉ những lễ nghi bên ngoài như việc rửa tay trước khi ăn. Làm như thế, họ tin tưởng rằng đó là những dấu chỉ biểu tỏ sự thánh thiện và gần gũi Thiên Chúa. Đó là sự sai lầm. Tâm hồn họ chứa đầy sự phán xét và tự mãn. Họ khinh rẻ người khác và thậm chí là lừa dối người khác.

Như thế, sứ điệp chính yếu mà chúng ta phải thực hiện từ bài học Tin mừng hôm nay là chúng ta phải lưu tâm đến những điều nằm trong tâm hồn của chúng ta. Tâm hồn của chúng ta chính là đời sống nội tâm của chúng ta. Đời sống nội tâm ấy phải đầy tràn tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta phải nỗ lực hết mình vào việc nuôi dưỡng một đời sống đức hạnh chân thành từ bên trong. Điều này được thực hiện bằng việc cầu nguyện và sống sự khiêm tốn. Sự khiêm tốn sẽ giúp chúng ta mở rộng tầm mắt để nhìn ra sự thật của con người chúng ta. Đời sống cầu nguyện sẽ củng cố chúng ta để thay đổi khi chúng ta thấy rằng cần phải thay đổi từ bên trong. Chỉ khi chúng ta nhìn thấy rõ ràng sự thật về con người của mình và thành tâm trông cậy vào ân sủng có được nhờ lời cầu nguyện, chúng ta mới có thể trở thành người có tính chính trực và thánh thiện thực sự. Và chỉ khi đó, sự thánh thiện bên trong của chúng ta mới được thể hiện ra bên ngoài trong các hành động của chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn có lòng khiêm tốn mạnh mẽ, để chúng con biết chân thành sửa đổi chính mình bằng những hành động cụ thể thật thà, ngay thẳng và chan chứa tình yêu đối với anh chị em chúng con, để kiến tạo một cuộc sống huynh đệ thân ái.

Lạy thánh cả Giuse, ngài đã nêu gương sống công chính ngay thẳng khi sống giữa gia đình Nazaret năm xưa, xin chuyển cầu cho chúng con được noi gương của ngài mà kiến tạo và cũng cố lối sống ngay thẳng và chân thành trong gia đình và cộng đoàn. Amen.