Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh hạt cải và nắm men được gieo trồng để nói về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa: “Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 26/10/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,18-21)

18 Khi ấy, Đức Giê-su phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được”.20 Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì?21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh hạt cải và nắm men được gieo trồng để nói về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa: “Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được”. Cũng vậy, sự to lớn của Nước Thiên Chúa không hệ tại ở dáng vẻ bên ngoài, nhưng ở việc giá trị của Nước Thiên Chúa được nuôi dưỡng trong tâm hồn của mỗi người, ở việc đem giá trị Nước Thiên Chúa làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp và ý nghĩa. Trong chiều hướng đó, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa gợi lên lời mời gọi. Lời mời gọi sống và lan tỏa những giá trị Nước Thiên Chúa.

Khi nghĩ về lời mời gọi sống và lan tỏa những giá trị Nước Thiên Chúa, chúng ta thường quy kết, đây là lời mời gọi dàng cho những nhà truyền giáo; những người có đời sống đạo đức gương mẫu; những người với đầy sự khôn ngoan, can đảm và hy sinh. Trong trường hợp này, chúng ta cũng dễ dàng hình dung ra được những hoa quả tốt đẹp mà những việc làm tông đồ của những con người này mang lại. Thế nhưng, dụ ngôn trong Tin mừng hôm nay lại cho thấy, lời mời gọi sống và lan tỏa những giá trị Nước Thiên Chúa là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người, ngay cả những người nhận thấy mình thật ít ỏi và nhỏ bé về đời sống đạo đức, về sự khôn ngoan, can đảm và hy sinh. Thật vậy, một người cố gắng yêu thương và phục vụ tha nhân trong những điều thật nhỏ bé mà họ có thể làm thì sự nỗ lực của họ đều đem lại hoa quả tốt đẹp của Nước Thiên Chúa.

Hạt cải và nắm men nhỏ bé tiêu biểu cho những sự nỗ lực trong những việc làm tông đồ nhỏ bé của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện những hành động nhỏ bé với lòng tốt, chia sẻ đức tin của chúng ta với sự tế nhị, ngay cả khi những việc này không ai để ý thì những việc làm nhỏ bé này vẫn sinh ra hoa quả Nước Thiên Chúa.

Nhiều lần trong cuộc sống, có thể chúng ta không những không thấy tác dụng của những hành động tông đồ nhỏ bé, mà hình như còn cảm thấy những phản ứng tiêu cực. Thế nhưng Tin mừng hôm nay cho thấy, ảnh hưởng tốt đẹp của những hành động nhỏ bé với tình yêu vượt xa những gì chúng ta có thể thấy. Những hạt giống nhỏ bé của đức tin thông qua lòng bác ái, các nhân đức, lời nói và cử chỉ tế nhị thật sự sẽ đem đến một sự phong phú của những hoa quả tốt đẹp vượt xa những gì chúng ta có thể biết. Chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời  thông qua những việc có vẻ bé nhỏ, tầm thường nhưng được làm trong đức tin và tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa khao khát Nước Trời được lớn lên và mở rộng thông qua sự cố gắng của tình yêu. Xin Chúa sử dụng chúng con, để mỗi người chúng con biết nuôi dưỡng hạt giống của đức tin và tình yêu thương mỗi ngày và mọi ngày. Xin cho mỗi người chúng con không bao giờ mệt mỏi trong việc yêu thương và phục vụ người khác để các giá trị Nước Trời ngày càng được lan tỏa. Amen.