Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 15-24: Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 15-24)

15 Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”16 Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người.17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.19 Người khác nói: "Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.20 Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.21 "Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.22 Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.23 Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta.24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi”.

Suy niệm

Đức Giêsu ví Nước Trời giống như một tiệc cưới; và chủ đích của dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói đến việc dân Do Thái được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ ban đầu để tham dự bữa tiệc ấy, nhưng họ đã từ chối nên Thiên Chúa mời gọi các người nghèo khó, tàn tật, đui mù và những người đến từ “đường làng, đường xóm”, là những dân ngoại vào dự yến tiệc trong nước của Ngài.

Đây cũng chính là lời cảnh báo cho chúng ta, những Kitô hữu ngày nay, chúng ta được mời gọi tham dự yến tiệc của “Hoàng tử Giêsu” mỗi ngày, yến tiệc của Vua muôn vua, Chúa các chúa, nhưng chúng ta đã đáp lại thế nào? Có lẽ chúng ta cũng không khác người Do Thái xưa mấy, cũng viện lẽ bận rộn công việc làm ăn cũng như trăm ngàn sự bận rộn khác: bận ngủ, bận giao thiệp, bận xem tivi, bận đi học, v.v. Nhưng bàn tiệc Lời Chúa, bàn tiệc Thánh Thể chúng ta chẳng mấy quan tâm? Chúng ta sống như những người chẳng có đức tin, sống tôn thờ vật chất. Chúng ta coi thường mối tình thân với Thiên Chúa, bám víu vào đời sống tạm bợ chóng qua mà coi thường sự sống vĩnh cửu, v.v. Đó chẳng phải là hành vi bất xứng lắm hay sao! Thế mà chúng ta vẫn thấy rất ư bình thường! Nhưng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi ta mỗi ngày; Ngài muốn chúng ta dự tiệc Ngài dọn nơi Thánh lễ, để thắt chặt thêm tình thân với Ngài, để lấy năng lực, sức mạnh đi hết con đường trần thế, hầu mai sau được dự yến tiệc vui muôn đời Ngài dọn sẵn cho mỗi người trên thiên đàng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con lòng yêu mến Chúa tha thiêt, để biết siêng năng tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể mà Chúa dọn cho chúng con mỗi ngày, hầu tình Chúa, tình người thêm đậm đà thắm thiết, và chúng con sẽ vui mừng cùng dắt tay nhau vào dự tiệc vui bất diệt muôn đời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường