Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 7-10: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN A

LỄ THÁNH LÊO CẢ, GIÁO HOÀNGTin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 17: 7-10)

 
7Chúa Giêsu nói:7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’,8 chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”.

Suy niệm

Qua trang Tin Mừng trên, thoảng nghe qua, chúng ta có cảm nghĩ là phi lý, ngược ngạo với lối sống thực tế của chúng ta, đâu ai  mà chủ lại đi phục vụ cho đầy tới, chỉ có đầy tớ mới là người phải phục vụ cho chủ.

Nhưng nếu dừng lại ít phút và quy hướng về Thiên Chúa thì chúng ta đồng ý với những lời trong trang Tin Mừng vừa nghe. 

Đối với con người thì phi lý, nhưng đối với Thiên Chúa thì lại có lý. Vì có lần Chúa Giêsu đã nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”.

Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng những lời nói suông, trống rỗng nhưng chính Người là mẫu gương để cho chúng ta noi theo. Người là Chúa mà còn hạ mình để phục vụ chúng ta: “Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. 

Bên cạnh đó, thánh Phaolô đã xác tín: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.

Chúng ta là những người môn đệ của Chúa, chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu để phục vụ anh em lẫn nhau. Như vợ chồng chăm sóc con cái với trách nhiệm làm cha làm mẹ; vợ chồng phục vụ yêu thương nhau với trách nhiệm làm vợ làm chồng; con cái chăm sóc cha mẹ vì đó là bổn phận và trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ mình; những ai đang làm việc thì hãy làm với tư cách là người môn đệ của Chúa, làm với tâm tình phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa giống như Lời Chúa đã nói: “chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”.

Để phục vụ, chăm sóc lẫn nhau cho có kết quả, chúng ta nên phục vụ như như thế nào? Phục với tình yêu trong Đức Kitô như lời thánh Phaolô đã viết: “Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu”. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường