Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 7-10: Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua những lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài, Chúa cũng dạy chúng ta một bài học: Sau khi chúng ta đã làm xong mọi bổn phận của mình rồi...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN


NGÀY 08-11-2016


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 17: 7-10)

7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi",8 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua những lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài, Chúa cũng dạy chúng ta một bài học: Sau khi chúng ta đã làm xong mọi bổn phận của mình rồi, thì dù có thành công hay thất bại, chúng ta cũng hãy ý thức rằng, chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng mà thôi, bởi vì chúng ta chỉ làm điều chúng ta phải làm.

Hành trình đời người của chúng ta không phải là mãi mãi ở trần gian này, nhưng đó là hành trình về Nước Trời, về với Chúa. Trên hành trình này, chúng ta không phải là ông chủ, nhưng chúng ta được nhận là những người con của Chúa, và được Chúa giao phó cho những phận vụ phải hoàn thành. Để có thể hoàn thành những phận vụ Chúa giao, tự chúng ta không có khả năng, vì thế Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn lành để chúng ta cộng tác mới có thể chu toàn được, vì Chúa Giêsu đã nói rằng: “Không có Thầy, anh em không làm được gì” (Ga 15,5).

Nếu chúng ta nhận ra được điều đó, chúng ta mới biết khiêm tốn để mỗi đêm về, quỳ trước mặt Chúa, chúng ta mới có thể nói “Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, chỉ làm bổn phận của con thôi”. Từ đó chúng ta sẽ không bao giờ khoe khoang về những thành quả của mình, cũng như không bao giờ đòi hỏi Chúa phải trả công cho mình. Hãy học nơi Mẹ Maria lòng khiêm nhường để có thể thưa lên Chúa: con chỉ là tôi tớ của Chúa thôi, con xi vâng theo thánh ý Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con thật vinh dự được Chúa tin tưởng trao phó nhiệm vụ phụng thờ Chúa và phục vụ anh em. Xin Chúa tiếp tục đổ muôn ơn lành xuống trên chúng con, để chúng con luôn biệt chu toàn những bổn phận hằng ngày với tinh thần khiêm tốn và phục vụ của một người tôi tớ Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường