Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên C - Sự tò mò và ơn cứu độ

Tin mừng Lc 19: 1 - 10: Còn với người thu thuế Da-kêu, được xem là người tội lỗi, giàu có và lùn. Ông chỉ nghe thoáng qua các lời đồn về Đức Giê-su nhưng vì tính hiếu kì của mình...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN


SỰ TÒ MÒ VÀ ƠN CỨU ĐỘ


 
Tin mừng Lc 19: 1 - 10
 
“Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai,…” (Lc 19,3)

Người Ki-tô hữu chúng ta được diễm phúc làm con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Hầu hết, chúng ta đã được học biết về Thiên Chúa qua các bậc tiền nhân, cụ thể là các nhà truyền giáo ngay từ nhỏ. Thêm vào đó, bằng trí hiểu của mình, chúng ta phần nào nhận biết được Thiên Chúa là ai? Còn với người thu thuế Da-kêu, được xem là người tội lỗi, giàu có và lùn. Ông chỉ nghe thoáng qua các lời đồn về Đức Giê-su nhưng vì tính hiếu kì của mình, ông đã bỏ qua sự dòm ngó của những người khác, trèo lên cây để xem cho biết Đức Giê-su là ai?

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng từ bi và nhân hậu. Người luôn bao dung với hết mọi tội nhân là con cái của người. Ngài luôn tìm mọi cách đến với chúng ta, mang ơn lành cho chúng ta. Vậy, chúng ta đã mở của tâm hồn mình ra để tiếp đón Chúa như Da-kêu đã tiếp đón hay chưa? Da-kêu đã nhận được ơn Chúa qua việc đón tiếp Chúa Giê-su vào nhà mình, mời Chúa dùng bữa và cho Chúa ngụ lại nhà. Hơn cả, Da-kêu đã quyết tâm sửa chữa những lỗi lầm của mình “Đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Nhờ đó, Da-kêu và gia đình ông đã được Chúa Giê-su ban ơn cứu độ.

Cũng vậy, là người Ki-tô hữu, chúng ta cũng biết mở lòng ra đón để Chúa vào con người của mình. Và chúng ta cần thái độ quyết tâm biết đổi từng ngày. Tôi sẽ bớt phạm tội, bớt ghen ghét anh em mình. Tôi sẽ yêu thương nhiều hơn đối với những người mà tôi đã gây lỗi với họ. Qua đó, chúng ta xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Trong tâm tình sống của tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, chúng ta hay dùng những quyết tâm đó như lời cầu nguyện chân thành dâng lên Chúa dành cho các linh hồn để các Ngài sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa.