Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Ngày VII Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 1-18: Vì thương nhân loại, Chúa Giêsu xuống thế làm người, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa có từ đời đời. Nhờ Ngài mà “vạn vật được tạo thành”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY NGÀY VII TUẦN BÁT NHẬT LỄ GIÁNG SINHTin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1: 1-18)

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,

và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,

và không có Người,

thì chẳng có gì được tạo thành.

Điều đã được tạo thành

4 ở nơi Người là sự sống,

và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,

và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,

tên là Gio-an.

7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,

để mọi người nhờ ông mà tin.

8 Ông không phải là ánh sáng,

nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,

ánh sáng đến thế gian

và chiếu soi mọi người.

10 Người ở giữa thế gian,

và thế gian đã nhờ Người mà có,

nhưng lại không nhận biết Người.

11 Người đã đến nhà mình,

nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,

thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,

cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,

hoặc do ước muốn của người đàn ông,

nhưng do bởi Thiên Chúa.

14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm

và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,

vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,

là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
 
15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố:

"Đây là Đấng mà tôi đã nói:

Người đến sau tôi,

nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."

16 Từ nguồn sung mãn của Người,

tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,

còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.

18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;

nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa

và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,

chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

SUY NIỆM

Vì thương nhân loại, Chúa Giêsu xuống thế làm người, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa có từ đời đời. Nhờ Ngài mà “vạn vật được tạo thành”, và “từ nguồn sung mãn của Người mà chúng ta được nhận lãnh từ ơn này tới ơn khác”. Xin Chúa cho chúng con qua Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa, hiểu được phần nào tình Chúa yêu chúng con, mà sống cho xứng đáng là con Chúa, để nhờ ơn Chúa dồi dào trong chúng con, mà  mọi người cũng được ơn phúc Chúa.

Vì con người hữu hình, giới hạn, nên Chúa Giêsu đã mặc lấy thân xác hữu hình để loan báo cho chúng ta biết về thế giới cao siêu vô hình. Và Ngài cũng dùng những trung gian, để tỏ cho chúng ta biết về Ngài. Thánh Gioan và cả chúng ta hôm nay, cũng được mời gọi tham dự vào công trình cao cả này, là loan báo cho người khác biết Thiên  Chúa yêu thương họ, để họ tin mà được Cứu Độ.

Như dân Israel xưa, chúng ta cũng có nguy cơ không gặp và không đón nhận Chúa. “Người đến với nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”. Vì sao? Vì Chúa đến không mang hình hài, tư  thế như họ nghĩ. Hôm nay Chúa cũng đang bị chúng ta từ chối, vì Ngài đến với mỗi người chúng ta không như lòng ta mong đợi. Ngài đến qua hình dạng những người nghèo, thấp cổ bé miệng trong khi chúng ta lại mong Ngài đến trong giàu sang uy quyền. Ngài đến đòi chúng ta từ bỏ, trong khi chúng ta lại khát khao chiếm hữu. Ngài đến trong cảnh nghèo khó và chết trên thập tự, trong khi chúng ta lại ham mê giàu sang, vinh dự. Lạy Chúa, vì cách Chúa đến rất khác với cách chúng con mong đợi, nên chúng con đã nhiều lần khước từ khi Chúa đến với chúng con. Xin cho chúng con nhớ rằng không chấp nhận Chúa là chúng con tự loại mình ra khỏi vương quốc của Chúa. Vương quốc tình yêu và sự sống đời đời.

Như Chúa đã sai thánh Gioan, chúng ta cũng được Chúa sai đến, để làm chứng cho Ngài, để mọi người nhờ chúng ta mà tin vào Chúa để được cứu độ. Chúng ta có ý thức sứ mạng này không? Thánh Gioan đã dùng chính cuộc sống khổ hạnh, khiêm nhường, chết cho sự thật để làm  chứng về Chúa. Chúng ta dùng cách sống nào đây?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp gia đình chúng con ý thức trách nhiệm làm chứng về Chúa cho những người chung quanh. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường