Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Ngày VII Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

Tin mừng Ga 1: 1-18: Trong những câu đầu của Tin mừng do mình chấp bút, thánh nhân đã khẳng định lại nền tảng của nhân loại, của vũ trụ vận vật...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY NGÀY VII TUẦN BÁT NHẬT LỄ GIÁNG SINH
Tin mừng Ga 1: 1-18

Bài Ðọc I: 1 Ga 2, 18-21

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã có nhiều Phản-Kitô xuất hiện, do đó chúng ta biết rằng đây là giờ sau hết. Họ ở giữa chúng ta mà ra, nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta, thì họ vẫn còn ở với chúng ta. Như vậy để chứng tỏ rằng không phải tất cả mọi người đều thuộc về chúng ta.

Còn các con, các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự. Ta viết cho các con, không phải vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con biết sự thật, và phàm là dối trá thì không (thể) do sự thật mà có. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2. 11-12. 13

Ðáp: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan (c. 11a).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người, ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. - Ðáp.

2) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên. Ðồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui, các rừng cây hãy vui tươi hớn hở. - Ðáp.

3) Trước nhan Thiên Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh, và chư dân cách chân thành. - Ðáp.

Alleluia: Dt 1, 2

Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1, 1-18

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi". Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta. Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Phản Kitô, những người nào có thể trở thành kẻ phản bội đức tin? Nguyên nhân nào khiến họ sẵn sàng chấp nhận danh xưng phản Kitô? Phải chăng là họ không đứng về phía sự thật và chân lý, mà họ đã chịu sự dối trá của ma quỷ lừa gạt? Đó là sự cảnh tỉnh của thánh tông đồ Gioan dành cho các Kitô hữu.

Trong những câu đầu của Tin mừng do mình chấp bút, thánh nhân đã khẳng định lại nền tảng của nhân loại, của vũ trụ vận vật. Theo một sự tiếp nối trong trật tự, con người cần thiết nhận biết Đấng tạo hoá của mình và tôn thờ Người như là Đấng duy nhất uy quyền và chân lý. Chúa Con là hình ảnh của Chúa Cha, là phản ánh vẻ huy hoàng của bản thể Thiên Chúa. Chúa Con là Ngôi Lời duy nhất phát xuất từ Chúa Cha. Ngài là Người Con rất yêu dấu hẳng ở nơi cung lòng của Cha. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang. Ngài là ánh sáng thật chiếu soi con người. Chính nhờ ánh sáng của Ngài mà chúng ta được nhìn thấy ánh sáng, thuộc về ánh sáng và bước đi trong ánh sáng. Nhờ Ngài, chúng ta được sống, hoạt động và tồn tại. Nhờ Ngài, chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Đấng an bài mọi sự, đồng thời, chúng ta có khả năng nhận biết đâu là sự thật và chân lý, đâu là sự dối trá và lọc lừa. Nhờ vậy, chúng ta hãnh diện đứng về phía ánh sáng và chân lý, tránh khỏi những ràng buộc của bóng tối và sự chết. Hay nói cách khác, chúng ta là Kitô hữu chân chính, thánh thiện và tinh tuyền, chứ không phải là phản Kitô, ở trong Giáo hội nhưng không thuộc về Giáo hội. Họ sống bằng hơi thở, bằng lương thực của Giáo hội nhưng lại làm việc cho satan.

Những Kitô hữu chân chính sẽ khó nhận ra sự dối trá bên trong nếu không có ánh sáng của Ngôi Lời Thiên Chúa soi dẫn. Chính Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa sẽ là người anh cả đứng lên bảo vệ và chiến đấu chống lại sự dối trá, để thiết lập trật tự của tinh thần Kitô hữu, làm cho lòng Kitô hữu nên xứng đáng đón nhận chân lý và tình yêu do Chúa Cha ban tặng.

Như thế, các Kitô hữu, cần nhìn sâu vào con người bên trong của mình, để nhận biết lòng mình đang tôn thờ ai, đứng về phía nào? Ước mong, mỗi Kitô hữu chúng ta sáng suốt trước những điều thiện hảo Chúa muốn và cương quyết khước từ những hư ảo của sự dối trá và bất an, để hướng đến cuộc sống Kitô hữu tròn đầy ngay bây giờ và mai sau.

Lm Vinhsơn Kiều Duy Tân