Clock-Time

Suy niệm thứ Bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Tin mừng Ga 15: 18-21: Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan (Ga 15: 18-21)
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với cac con : Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con ; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy”.


Suy Niệm
 
Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết: “Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em”. Trong ngôn ngữ của thánh Gioan, thế gian không phải là toàn thể nhân loại, vì thế giới được tạo thành do tình yêu của Thiên Chúa. Thế gian đây là thế lực của sự dữ, của những người muốn chống lại Thiên Chúa; chống lại chương trình cứu độ của Người. Một khi bước theo Chúa Kitô rao giảng Tin Mừng yêu thương cứu độ đó, người môn đệ sẽ bị thế lực đó ghét bỏ, bách hại. Sự bách hại đó không chỉ có trong lịch sử, nhưng ngay trong thời hiện đại này nữa.

Có phải vì thế mà người môn đệ Chúa Kitô chùn chân, bỏ cuộc không? Điều gì làm người môn đệ kiên vững trong sứ mạng của mình? Người môn đệ của Chúa luôn trung thành trong sứ mạng loan Tin Mừng cứu độ, vì hai điều: thứ nhất người môn đệ của Chúa luôn tin chắc chắn rằng, chỉ có Tin Mừng của Chúa Kitô mới có thể cứu độ con người, còn việc sống theo tinh thần thế tục: hưởng thụ, ích kỷ, kiêu căng, báo oán v.v… chỉ mang đến những đau thương và đổ vỡ. Thứ hai, vì người môn đệ biết chắc chắn rằng họ đang thuộc về Chúa Giêsu và thầy Giêsu đang ở bên họ, trong cuộc đối đầu này người môn đệ không bao giờ cô đơn và phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về họ trong vinh quang Nước Chúa.

Lạy Chúa, nhiều khi chúng con nhát đảm trước những đe dọa của người đời, tệ hơn nữa, nhiều khi chúng con mê theo những hứa hẹn, ân lộc của thế gian mà bỏ Chúa. Xin Chúa tha lỗi cho chúng con và cho chúng con xác tín rằng Chúa luôn bên chúng con trong mọi thử thách và chỉ có Ngài mới dẫn đưa chúng con đến hạnh phúc trường cửu.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường