Clock-Time

Suy niệm thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh - Lm. VinhSơn Kiều Duy Tân

Tin mừng Ga 15: 9-17: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

 

Bài Ðọc I: Cv 1, 15-17. 20-26

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói: "Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng Ðavít để tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta. Vì chưng, trong Thánh vịnh có chép rằng: "Trại của nó sẽ trở nên hoang vắng, và không một ai ở lại trong đó, và một người khác sẽ lãnh lấy chức vụ của nó". Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại".

Họ giới thiệu hai người: ông Giuse, tức Barsabba, biệt danh là Công chính, và ông Matthia. Ðoạn họ cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu Tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó". Thế rồi họ bỏ thăm và Matthia đã trúng thăm: ông được kể vào số với mười một Tông đồ. Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Ðáp: Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân Người (c. 8).

Xướng: 1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. - Ðáp.

2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa. - Ðáp.

3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao thẳm, và Người để mắt nhìn coi, khắp cả trên trời dưới đất? - Ðáp.

4) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người. - Ðáp. 

Alleluia: Ga 15, 16

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại". - Alleluia. 

 
Phúc Âm: Ga 15: 9-17

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.
"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau". Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM

Thánh Gioan, người đặc biệt của Thiên Chúa. Người luôn ở kề bên Chúa và ở nơi Thiên Chúa. Chính vị thánh sử này đã mang đến một sứ điệp tổng quát về tình yêu : Thiên Chúa Là Tình Yêu. Tình yêu không chỉ để bàn luận trên giấy mực, trên thông tin đại chúng mà nó là cuộc sống của mỗi người. Tình yêu chia sẻ, tình yêu cho đi và nhận lãnh, tình yêu cha mẹ, tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình, tình yêu đồng loại. Tình yêu là cung bậc cảm xúc cao nhất trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Nhưng trước hết, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa và ở nơi Thiên Chúa : "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con”.

Trên bình diện của tình yêu, người ta bàn nhiều về tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, hai câu thơ mà chúng ta vẫn hay chia sẻ với nhau, có chút gì đó gây bất an : “Tình chỉ đẹp khi còn giang dở, Tình mất vui khi đã vẹn câu thề”. Khi chưa có được nhau thì người ta tìm cách chinh phục, nhưng thường người ta ít khi nghĩ đến việc hiện diện cho nhau và ở lại với nhau.  Vì thế, khi mời gọi các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con, Chúa Giêsu giữ lại điều cốt yếu cần phải giữ : “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Đó là lệnh truyền có tính nhân văn và bản thể tính nơi Chúa Giêsu. Tình yêu dù ở cấp độ nào cũng cần phải có cứu cánh đích thực : Thiên Chúa là cứu cánh. Tình yêu phải là đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, quy về Thiên Chúa ; Tình yêu đích thực luôn phát sinh sự sống và tình yêu chân chính phải mặc lấy chiều kích vô vị lợi.

Tình yêu loại trừ tất cả những hờn ghen, đố kị, xoá tan ranh giới sang hèn, không phân cách về hải lý, địa lý càng không có sự chi ly hơn thiệt, và nhất là, tình yêu phải là cuộc chiến đấu liên lỉ để loại trừ ma tính. Chẳng vậy mà tình yêu của người giàu khác, người nghèo khác, giới tri thức khác, bình dân khác ; tình yêu thời bao cấp khác với thời @. Thời @, người ta đối diện với tình yêu mì ăn liền khiến nhiều người sống dở, chết dở. Cái tôi quan trọng, sĩ diện quan trọng nhưng trong tình yêu nó chẳng có nghĩa lý gì. Nếu Chúa Giêsu bảo vệ cái tôi thì không có cái chết vì người khác. Nếu Chúa Giêsu coi sĩ diện là cái không thể bỏ thì Ngài có chấp nhận hạ mình cho đến nỗi chết vì con người như thế không? Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách để gìn giữ bản chất đích thực của Tình yêu là : “Không có tình nào cao cả cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Và cái đẹp nhất của tình yêu còn thể hiện trong việc truyền thông mọi sự và trở nên mọi sự với mọi người : “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. Truyền thông tình Chúa, tình người và thế giới, nghĩa là đề cao những giá trị và hoa trái của tình yêu chân chính, loại trừ thứ tình yêu nhiễm sự chết. Chúa Giêsu cô đọng lại : Các con hãy yêu mến nhau". Yêu mến thật thì không có giả dối, sai lầm ; cho đi vô vị lợi thì chẳng có chuyện hối tiếc, hơn thua ; yêu mến thật thì chẳng có chuyện sợ hãi, băn khoăn và yêu như Chúa yêu chính là yêu không cần nhận lãnh.

Với những Kitô hữu hôm nay, chúng ta vẫn có thể tìm thấy căn nguyên của tình yêu nơi Thiên Chúa qua những dấu chỉ khả thể của cuộc sống nhân sinh. Khi mỗi Kitô hữu ý thức góp phần đổi mới, canh tân, bảo vệ và làm mới tình yêu Thiên Chúa cho phù hợp với cuộc sống nhân sinh, chính là gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa được tiếp diễn cách tốt đẹp và bền vững. Amen.


Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân