Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Chúa Thăng Thiên (Ga 21:20-25) - GKGĐ GP Phú Cường

Sau khi được chất vấn về tình yêu dành cho Thầy Giêsu, Phêrô đặc biệt quan tâm đến “người môn đệ Chúa yêu”. Hội thánh cũng hiểu người này chính là tông đồ Gioan - tác giả của Tin mừng thứ tư. Là tác giả sách Tin mừng, viết lại cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, Gioan cẩn thận gìn giữ giới răn yêu thương của Chúa qua những ghi chép.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN VII PHỤC SINH
Ngày 04/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (21,20-25)

20 Hôm ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?” 21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” 22 Đức Giê-su đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy”. 23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: "Anh ấy sẽ không chết", mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?” 24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. 25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

SUY NIỆM

Sau khi được chất vấn về tình yêu dành cho Thầy Giêsu, Phêrô đặc biệt quan tâm đến “người môn đệ Chúa yêu”. Hội thánh cũng hiểu người này chính là tông đồ Gioan - tác giả của Tin mừng thứ tư. Là tác giả sách Tin mừng, viết lại cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, Gioan cẩn thận gìn giữ giới răn yêu thương của Chúa qua những ghi chép.

Có thể các môn đệ hiểu Gioan còn sống mãi cho tới khi Chúa đến lần hai. Nhưng chúng ta có thể theo nghĩa thiêng liêng. Trong sự linh hứng của Thánh Thần, câu chữ của Gioan hòa quyện với kinh nghiệm của Gioan về Chúa Giêsu vẫn còn “ở lại với chúng ta”. Chữ nghĩa, sách vở có thể mai một và không thể chứa hết nhưng Lời Chúa vẫn tồn tại và lan tỏa. “Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, phân rẽ tư tưởng và ý muốn của tâm hồn chúng ta”. (Dt 4,12). Tin mừng được lưu trữ bên trong từng người cách sống động theo khả năng và bậc sống của họ. Các thánh nhân đã không chỉ nghe, nhưng họ đã để cho Tin mừng chạm đến mọi ngõ ngách của tâm hồn.

Đừng “nhốt” Lời Chúa trong những cuốn sách trên kệ, trong cách suy nghĩ và kinh nghiệm cũ kỹ và cả những thành kiến; hãy để cho Lời được sống động trong từng suy nghĩ, việc làm của mỗi người. Có Lời Chúa soi chiếu, dẫn đường, thì dù có phải đi tới những nơi ta không hề muốn, lòng ta vẫn vững tâm. Các thánh tông đồ trung tín với Lời Chúa qua cách sống và làm chứng của các ngài. Chúng ta cũng được mời gọi trân trọng đón nhận giáo huấn của Hội thánh vì kho tàng đức tin của Hội thánh đã được gìn giữ bằng chính sự sống của cả cộng đoàn dân Chúa.

Lạy Chúa, Lời Chúa vẫn trường tồn mãi qua muôn thế hệ. Xin cho chúng con luôn biết tìm thánh ý Chúa trong đời sống hằng ngày bằng cách chuyên chăm đọc và suy niệm Lời Chúa. Amen.