Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 22-30  Ông nhắc lại: ông không phải là Đấng Kitô – Đấng được sai đến để cứu chuộc nhân loại, sẽ làm phép rửa trong nước và Thánh Thần. 

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH B 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3: 22-30)

22 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa.23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa.24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam. 25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy.26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói: “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông”.27 Ông Gio-an trả lời: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: “Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.


Suy niệm 

  Có những diễn đàn không có được kết quả như mong muốn. Có những cuộc thương thuyết chẳng đạt được thỏa thuận nào như mong đợi. Có những cuộc họp, cuộc tranh luận vô ích bởi cũng không đi đến được sự thống nhất, chẳng đạt được lợi ích chung.

Cuộc tranh luận về việc thanh tẩy giữa người Do Thái với môn đệ Gioan cũng sẽ không thể đạt được tiếng nói chung nếu Gioan không lên tiếng. Trước hết ông nói: “chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban”. Tất cả là ơn Chúa ban. Việc ông làm phép rửa kêu gọi dân chúng sám hối để đón chờ Chúa đến. Ông nhắc lại: ông không phải là Đấng Kitô – Đấng được sai đến để cứu chuộc nhân loại, sẽ làm phép rửa trong nước và Thánh Thần. Và hơn thế nữa, điều ông xác tín về thái độ cũng như cách sống với các môn đệ và người Do Thái Người phải nổi bật lên, còn ông phải lu mờ đi. Những điều Gioan dạy cho chúng ta những bài học hữu ích khi chúng ta bàn luận, hội họp, tranh cãi với nhau, nhất là với người mang danh Kitô hữu.

Rất tiếc ngày nay, chỉ vì cái tôi trong mình quá lớn nên chúng ta đã không nghe những lời góp ý chân thành, không nhận ra những khiếm khuyết để sửa lỗi; chỉ vì không nhận ra những hồng ân Chúa ban cho nên chúng ta dễ tự cao tự đại mỗi khi thành công; và hơn nữa, chỉ vì không để cho Chúa lớn lên trong tâm hồn nên chúng ta luôn cho mình là số một, là “chân lý đúng” dẫn đến kiêu ngạo. Tất nhiên với những thái độ ấy, chúng ta khó có thể mang lại ích lợi cho gia đình, cộng đoàn, xã hội và cho cả Giáo hội nữa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn để nhận ra tất cả là hồng ân Chúa ban, luôn biết lắng nghe hầu chúng con tích cực hơn trong việc cộng tác và loan báo Tin Mừng làm sáng Danh Chúa. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường