Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Tro - Theo Chúa như Lêvi

Tin mừng Lc 5: 27-32: Người thu thuế Lê vi trong trang Tin Mừng hôm nay, khi nghe tiếng Chúa gọi, ông liền bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Và vì thế, Chúa đã đến cư ngụ trong nhà ông...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU LỄ TRO


THEO CHÚA NHƯ LÊVI

 Tin mừng Lc 5: 27-32

Luật Do Thái coi ai tiếp xúc với kẻ thu thuế là đồng loã với tội lỗi và bị nhiễm uế, Chúa Giêsu vượt trên tất cả, Người đến đồng bàn trong bữa tiệc “tạ ơn”, “giải nghệ” và “chia tay đồng nghiệp” của Lêvi.

Người Do Thái coi người thu thuế, một hạng người được coi làm tay sai cho ngoại bang, làm tay sai cho Ðế Quốc La Mã thời đó, một hạng người mang tiếng ăn bẩn, tội lỗi và không tốt.  Chúa lại nghĩ khác vì Chúa thấu suốt tâm can của con người. Biệt phái, Pharisiêu, tư tế, thông luật luôn nghĩ xấu cho người khác. Chúa nói với họ: "Ta đến không để gọi những người công chính mà là gọi những người tội lỗi và "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần ".

Thiên Chúa không muốn kẻ có tội phải chết. Ngài muốn họ ăn năn sám hối và được sống. Nhưng mong muốn của Chúa có được thực hiện hay không còn tùy thuộc tự do của con người.

Người thu thuế Lê vi trong trang Tin Mừng hôm nay, khi nghe tiếng Chúa gọi, ông liền bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Và vì thế, Chúa đã đến cư ngụ trong nhà ông.

Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu gọi ông Matthêu, để cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi, và cũng để khích lệ chúng ta là những kẻ có tội biết cậy trông vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Người Do Thái khinh bỉ và ghét những người thu thuế vì họ gian lận, vì họ cộng tác với ngoại bang… nên họ bị liệt vào hạng tội lỗi. Matthêu là người thu thuế cho nên ông là phường tội lỗi. Chúa gọi Mathêu. Chúa gọi một người tội lỗi. Chúa không gọi người xứng đáng bởi chẳng ai xứng đáng ! Nhưng Chúa làm cho người được gọi trở nên xứng đáng. Matthêu là một trường hợp như thế. Ông đã “bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người”. Bỏ tất cả. Bỏ việc thu thuế. Nghĩa là bỏ đàng tội lỗi. Đứng dậy nghĩa là được biến đổi để “đi theo Chúa Giêsu”

Những lời nói và việc làm của Đức Giêsu và của Giáo hội Người không có nghĩa là chỉ dành cho những người bệnh tật, đau khổ hoặc những người bị xã hội ruồng bỏ một cách nào đó. Ở mức độ sâu xa hơn, những lời nói và việc làm ấy tác động đến chính ý nghĩa cuộc sống của mỗi người về khía cạnh đạo đức và tâm linh. Chỉ những ai nhận ra rằng cuộc sống của họ mang dấu ấn sự xấu xa của tội lỗi mới có thể khám phá ra chân lý và sự xác thực cuộc đời cùa họ trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, chính Đức Giêsu cũng nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, chỉ người đau ốm mới cần; Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5:32-33)...

Chúa không nhìn quá khứ của Lêvi, nhưng nhìn ông bắt đầu từ lúc ông và Người gặp nhau, và Người chỉ nhớ Lêvi bắt đầu từ lúc đó, còn quá khứ của ông Người đã quên hết rồi.

Ta thấy Thái độ của Lê-vi rất can đảm và dứt khóat: ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Chúa Giêsu. Ông can đảm vì dám bỏ một “nghề hái ra tiền,” và không thắc mắc “rồi làm gì mà ăn?” Ông dứt khóat với quá khứ cũ tội lỗi, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Từ đây, Ông sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, là sông mối liên hệ với Chúa bằng việc bước đi theo Ngài. Về phần Chúa Giêsu, Ngài thực sự đã phóng thích ông khỏi làm nô lệ cho tội lỗi, và cho ông cơ hội làm lại cuộc đời.

Việc thu thuế thì lấy tiền bạc làm đích điểm cuộc đời. Đứng dậy đi theo Chúa Giêsu là một quyết tâm và ý chí dứt khoát lấy Chúa làm đích điểm cho đời mình nên Mathêu bỏ mọi sự mà theo Chúa mà không đòi hỏi lợi lộc gì cho mình. Ông đã tin tưởng nơi Chúa, đã phó thác mọi sự cho Chúa. Mùa Chay đã bắt đầu và Giáo Hội giới thiệu cho chúng ta một mẫu gương sống tinh thần Mùa Chay là ăn năn sám hối, là tin vào Tin Mừng. và Mathêu người thu thuế nhờ ơn Chúa đã trở nên xứng đáng với tấm gương này.

Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi ta làm tông đồ cho Chúa. Thế nhưng, ta có đáp lại lời mời gọi của Chúa cách thành tâm, thiện chí hay không, dám từ bỏ không, hay còn đang vướng víu bởi những của cải vật chất làm cho tâm hồn tôi trở nên nặng trĩu trước lời kêu gọi?

Một số người được Chúa mời gọi khi còn niên thiếu, số khác được Chúa tỏ cho biết ơn gọi khi đã lớn khôn. Chúa dùng những đồng nghiệp, những liên hệ gia đình, hoặc các liên lạc xã hội để tỏ ra mục đích của Người. Chúa gọi thì không phân biệt quá khứ bạn là ai, nhưng chỉ thấy bạn từ lúc bạn bắt đầu bước theo. Cùng với ơn soi sáng cho bạn nhìn thấy ơn gọi, điều quan trọng là bạn không mặc cảm với quá khứ, mau mắn đáp trả, bỏ lại mọi sự và bước theo Chúa.

Bước vào mùa chay, mùa chay tịnh, mùa ăn năn sám hối, mỗi người chúng ta hãy tự kiểm điểm lại đời sống của chính mình, xem lại cách sống của bản thân để canh tân lại theo đúng tinh thần giáo huấn của Chúa, nếu cuộc sống chúng ta còn đang trong u mê tăm tối hãy mau mắn hồi tâm quay trở về đường ngay nẻo chính, vì chính tình thương hải hà nơi Thiên Chúa, ngài sẵn sàng dang rộng đôi tay đón nhận sự ăn năn hối cải của các tội nhân, Giáo Hội kêu mời mọi người cùng hiệp thông để đón nhận ân sủng từ chính lòng thương xót bao la của Người.

Chúa đã nói: "Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi". Thể xác chúng ta đau bệnh đương nhiên là cần đến y bác sĩ để nhờ họ chữa trị, tâm hồn chúng ta cũng vậy, nếu đang sống trong u mê, lầm lạc chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa với tâm tình ăn năn sám hối thật lòng, như trong thư gửi tín hữu Do Thái: "chúng ta lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và với một đức tin trọn vẹn" (Dt 10, 20).

Mỗi người chúng ta ngày hôm nay đang sống tâm tình Mùa Chay, hãy biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa bằng những quyết tâm từ bỏ đàng tội lỗi một cách dứt khoát, không do dự. Hãy tin tưởng, cậy trông và yêu mến để thuộc về Chúa cách trọn vẹn như Mathe6u. quyết tâm sẽ làm cho chúng ta trung thành và thiệt tình sống trong ơn nghĩa Chúa với tinh thần sám hối của Mùa Chay.

Ước gì mỗi tâm hồn chúng ta biết rộng mở tiếp nhận lời Chúa mỗi ngày, và sẵn sàng từ bỏ mọi sự để dứt khoát theo Chúa như ông Lê vi trong bài Phúc Âm hôm nay

Huệ Minh