Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Thường Niên VI (Mc 9:2-13) - GKGĐ GP Phú Cường

Trải nghiệm hạnh phúc khi được chiêm ngắm Chúa tỏ lộ vinh quang trên núi cao, các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã lấy làm hạnh phúc và muốn được ở lại trong giây phút ấy luôn mãi. Thế nhưng Chúa Giêsu đã đưa các ông trở về với thực tại của cuộc sống, và dạy các ông rằng, “đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại”. Điều Chúa muốn các ông đừng sống dựa vào những cảm xúc nhất thời.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
NGÀY 19/02/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (9,2-13)

2 Một hôm, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”.6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”.8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu”từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.11 Các ông hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước?”12 Người đáp: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê?13 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông”.

SUY NIỆM

Trải nghiệm hạnh phúc khi được chiêm ngắm Chúa tỏ lộ vinh quang trên núi cao, các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã lấy làm hạnh phúc và muốn được ở lại trong giây phút ấy luôn mãi. Thế nhưng Chúa Giêsu đã đưa các ông trở về với thực tại của cuộc sống, và dạy các ông rằng, “đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại”. Điều Chúa muốn các ông đừng sống dựa vào những cảm xúc nhất thời.

Sự thật của việc tỏ hiện dung nhan đích thực mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ học lấy chính là: cùng đích của cuộc sống con người là được chung chia hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa qua việc nhận thức ý muốn của Chúa nơi mọi biến cố cuộc đời. Và con đường đạt đến hạnh phúc ấy là con đường đòi hỏi nhiều nỗ lực và phấn đấu, thậm chí phải bỏ cả mạng sống mình vì những điều tốt lành Chúa dạy. Chính cuộc thương khó mà Chúa đã chịu là một bằng chứng cụ thể cho cuộc sống theo Chúa của các môn đệ và của mỗi người chúng ta.

Đọc lại sứ điệp của đoạn Tin mừng này, chúng ta nhận thấy một thực tế rất rõ ràng trong trải nghiệm của cuộc sống đức tin hằng ngày. Khi chúng ta đón nhận những ơn lành, những niềm vui, những thành công trong đời sống thường ngày, tâm hồn chúng ta rất phấn khởi và hăng hái. Chúng ta có thể nói như Phêrô: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Chúng ta luôn muốn được ở lại mãi trong hạnh phúc ấy của Chúa. Điều đó thật chính đáng và hữu ích. Nhưng khi chúng ta gặp những thất bại, những khổ đau và phiền muộn, tâm hồn chúng ta thường trĩu nặng và nhiều khi đưa chúng ta đến những thất vọng và nguy hại hơn là mất cả niềm tin. Vì thế, chúng ta đừng để cuộc sống mình chỉ dựa trên những cảm xúc nhất thời và chóng qua. Hãy luôn đặt cuộc sống mình trong niềm tín thác và gắn bó vào Chúa, kể cả lúc vui hay lúc buồn, khi mạnh khoẻ cũng như khi đau yếu, khi hạnh phúc hay khi gặp thử thách. Hãy xin Chúa cho chúng ta biết khám phá thánh ý Chúa qua những biến cố ấy, để sống điều Chúa muốn hơn là điều chúng ta muốn. Đó mới là hạnh phúc đích thực mà Chúa ban cho.

Lạy Chúa, giữa biết bao nỗi niềm thăng trầm của cuộc sống, xin dạy chúng con luôn biết kiếm tìm và sống thánh ý Chúa, để chúng con thực sự được biến đổi và được chung chia hạnh phúc vĩnh cửu luôn mãi. Amen.