Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Thường Niên VII (Mc 10:13-16) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mọi người đón nhận Nước Trời với thái độ của trẻ nhỏ. Đây là mặc khải quan trọng, vì người Do Thái ngày xưa vẫn cho rằng người ta có thể chiếm hữu được Nước Trời tùy theo công phúc và nỗ lực của mình.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 26/02/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10,13-16)

13 Hôm ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”.16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

SUY NIỆM

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mọi người đón nhận Nước Trời với thái độ của trẻ nhỏ. Đây là mặc khải quan trọng, vì người Do Thái ngày xưa vẫn cho rằng người ta có thể chiếm hữu được Nước Trời tùy theo công phúc và nỗ lực của mình.

Nếu trong Tin mừng Mátthêu, thánh sử nhấn mạnh đến con đường Chúa Giêsu đã đi, để được vào Nước Trời, đó là con đường của từ bỏ, hy sinh, vác thập giá mình mà theo Chúa mỗi ngày; thì trong Tin mừng Marcô, để được vào Nước Trời, cần phải có thái độ của trẻ nhỏ: “Ai không đón nhận Nước Trời như một trẻ nhỏ sẽ chẳng được vào”.

Thái độ của trẻ nhỏ không phải là thái độ sống vô trách nhiệm và ngây thơ, nhưng là ý thức về thân phận yếu đuối bất toàn của mình, để sống ngoan ngoãn, tin tưởng, vâng phục. Điều này không dễ dàng đối với những ai quen tự quyết, tự trị, đến mức không chấp nhận bất cứ tiêu chuẩn bên ngoài nào. Tuy nhiên, Nước Trời hay sự sống vĩnh cửu chỉ được ban cho những ai biết tin cậy vào Thiên Chúa, và đơn sơ thi hành những gì Ngài chỉ dạy. Đây là công việc cam go, mà tự sức riêng, chúng ta không thể làm được. Để có được tâm hồn đơn sơ của trẻ nhỏ, để có được thái độ tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, chúng ta cần phải có tác động của Thánh Thần. Chính Thánh Thần sẽ soi sáng cho ta nhận ra thánh ý Chúa một cách quảng đại.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con có thái độ đơn sơ phó thác, khiêm tốn để biết hoàn toàn cậy trông nơi Chúa và nhờ đó chúng con sẽ nhận được Nước Trời làm cơ nghiệp của mình. Amen.