Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy trước Chúa Hiển Linh (Ga 2:1-11) - GKGĐ GP Phú Cường

Trình thuật Lời Chúa hôm nay không đơn thuần nói về một bữa tiệc cưới, nhưng còn là "dấu chỉ đầu tiên" qua đó Chúa Giêsu "bày tỏ vinh quang của Người" để cho "các môn đệ tin vào Người". Đồng thời diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và mời gọi con người tin tưởng vào Thiên Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Ngày 07/01/2023

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (2,1-11)

1 Hôm ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi”. 4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. 6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ”. 11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

SUY NIỆM

Trình thuật Lời Chúa hôm nay không đơn thuần nói về một bữa tiệc cưới, nhưng còn là "dấu chỉ đầu tiên" qua đó Chúa Giêsu "bày tỏ vinh quang của Người" để cho "các môn đệ tin vào Người". Đồng thời diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và mời gọi con người tin tưởng vào Thiên Chúa.

Tiệc cưới ở Cana lẽ ra đã được trọn vẹn khi tiệc mừng được cung cấp đủ rượu cho khách. Thế nhưng, bữa tiệc cưới ấy đã bị thiếu rượu. Điều này nói lên sự hữu hạn của con người. Cũng nhờ Mẹ Maria, người đã thưa tiếng xin vâng để ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với nhân loại qua việc Mẹ cưu mang Đấng Cứu Thế. Và hôm nay trong tiệc cưới này, Mẹ còn tiếp tục tế nhị giúp nhân loại luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, cụ thể là giúp đỡ cho đôi tân hôn khi bảo các gia nhân: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Quả thật, trong mối tương quan với Thiên Chúa, Mẹ đã nêu gương cho chúng ta về một lòng cậy trông vào ơn Chúa. Và trong tình liên đới giữa con người với nhau, Mẹ luôn tìm cách ân cần giúp đỡ một cách tận tình. Nhờ đó mà bình an được tái lập trên cuộc sống con người.

Năm Mục vụ 2023 được Hội đồng Giám mục Việt Nam đặt chủ đề: “Củng cố sự hiệp thông” để mời gọi mỗi người chúng ta tái lập lại sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước đến với con người trong tư thế là một Hài nhi bé nhỏ, để mỗi người chúng ta ai ai cũng có thể trở nên hiệp thông với Thiên Chúa với tất cả sự yếu ớt và mỏng dòn của kiếp nhân sinh. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi sống hiệp thông với nhau vì tất cả chúng ta cùng đang đi trên chung một con thuyền đến bến bờ hạnh phúc mà Chúa chờ đợi chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con ý thức củng cố sự hiệp thông với nhau, nhờ đó chúng con có thể hiệp hành, có thể đem Chúa đến cho anh chị em mình. Amen.