Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 35-42: Tin Mừng hôm nay, có thể nói đó là trình thuật mẫu mực về ơn gọi. Thông thường, trong Tin Mừng, khi nói về một ai đó không cụ thể, Tin Mừng ám chỉ đến chính mỗi người trong chúng ta. Hai môn đệ đầu tiên đó là ai, tên gì, ở đâu...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TRƯỚC LỄ HIỂN LINH A 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 35-42)

35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa".37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?"39 Người bảo họ: "Đến mà xem". Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su.41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô).42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).


Suy niệm

Đây là Chiên Thiên Chúa”. Gio-an Tẩy Giả xác nhận: Chúa Giê-su chính là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian. Dĩ nhiên các môn đệ của ông đã được nghe lời giới thiệu này khi Gio-an Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giê-su cho người Do Thái. Các môn đệ của ông cũng đã nghe thấy điều đó.

Nhưng trong trang Tin Mừng hôm nay Gio-an Tẩy Giả lặp lại một lần nữa, ngoài dụng ý xác tín sâu xa hơn. Gio-an Tẩy Giả ngầm nói với hai đồ đệ rằng: mặc dù ông là thầy của họ, nhưng Chúa Giê-su mới chính thực là người thầy. Đây mới là Đấng Cứu Thế, nên đi theo Người. Hai môn đệ nhận ra ý của thầy nên mới đi theo Chúa Giê-su.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người suy nghĩ về ơn gọi Ki-tô hữu của chính mình. Liệu chúng ta có thật sự là một người môn đệ luôn kiếm tìm Chúa từng ngày trong cuộc sống chúng ta? Liệu chúng ta, giữa bộn bề của công việc, có biết dành những giây phút quý giá để bước đi và đến với Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa không ngừng thì thầm “Ta yêu con, hãy theo Ta, hãy đến để cảm nghiệm tình yêu Ta dành cho con” không? Liệu chúng ta có biết quảng đại và sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người niềm hạnh phúc được làm con Chúa?

Lạy Chúa Giê-su, xin thắp lên trong tâm hồn chúng con niềm khao khát Chúa. Xin mở đôi tai chúng con để chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, mở to đôi mắt chúng con để có thể nhìn thấy Chúa qua anh chị em, và mở rộng trái tim chúng con để đón Chúa vào ngự. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường