Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy trước Lễ Hiển Linh

Tin mừng Ga 2: 1 -11: Dù chúng ta đang sống trong thời hiện đại, nhưng chúng ta vẫn còn đó bản chất con người thích huyền bí và mầu nhiệm. Hơn bao giờ hết, thời nay người ta nói nhiều đến phép lạ...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

 


Tin mừng Ga 2: 1 -11
 
Bài Ðọc I: 1 Ga 5, 14-21

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ.

Các con thân mến, nầy là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa: là hễ chúng ta xin sự gì hợp ý Người, thì Người nhậm lời chúng ta.

Và chúng ta biết Người nghe nhận mọi điều chúng ta xin, vì chúng ta biết rằng chúng ta có kêu cầu Người.

Ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa tới sự chết, thì hãy cầu xin và Người sẽ ban sự sống cho kẻ phạm thứ tội đó.

Có thứ tội đưa đến sự chết, tôi không bảo ai cầu xin cho người phạm tội ấy đâu.

Mọi sự gian tà đều là tội, và có thứ tội đưa đến sự chết.

Chúng ta biết rằng ai sinh ra bởi Thiên Chúa, thì không phạm tội, chính sự sinh ra bởi Thiên Chúa gìn giữ họ và ma quỷ không làm gì được họ.

Chúng ta biết rằng chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra, và toàn thể thế gian đều phục lụy ma quỷ.

Và chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và đã ban cho chúng ta ơn thông hiểu, để chúng ta nhận biết Chúa chân thật, và được ở trong Con chân thật của Người.

Chính Ngài là Thiên Chúa chân thật và là sự sống đời đời.

Các con thân mến, hãy giữ mình xa các tà thần. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv. 149,1-2, 3-4, 5 và 6a và 9b

Ðáp: Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người. (4a)

Xướng 1) Hãy ca ngợi Chúa bằng một khúc ca mới, hãy vang lời ca tụng Người giữa đoàn các thánh. Hỡi Israel, hãy vui mừng vì Ðấng tạo thành mình, con cái Sion, hãy nhảy mừng vì nhà vua của mình. - Ðáp.

2) Hãy ca tụng Người trong vũ điệu, hát ca vịnh mừng Người theo nhịp trống cung đàn. Vì Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người, ban chiến thắng huy hoàng cho kẻ khiêm tốn. - Ðáp.

3) Thần dân Người sung sướng hân hoan, đồng ca hát cả trên giường nghỉ. Miệng họ cao rao sự cao trọng của Thiên Chúa, vinh dự thay cho các thánh của Người. - Ðáp.

Alleluia:

Alleluia, Alleluia. Thủa xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà nói với cha ông, nhưng đến thời sau hết, Người đã nói nơi Chúa Con. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 2: 1-12

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa.

Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó.

Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới.

Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi".

Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến".

Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, phải làm theo".

Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước.

Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum".

Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc", và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói : Ai cũng đều đem rượu ngon ra trước, khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này".

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người. Ðó là Lời Chúa.

SUY NIỆM

Dù chúng ta đang sống trong thời hiện đại, nhưng chúng ta vẫn còn đó bản chất con người thích huyền bí và mầu nhiệm. Hơn bao giờ hết, thời nay người ta nói nhiều đến phép lạ, chỉ khác ở chỗ, người ta bàn tán nhiều nhưng chưa vội tin và ít người tin theo. Các trang mạng xã hội là nơi bàn dân thiên hạ đăng tải mọi thứ. Họ thoải mái thể hiện suy nghĩ, phán đoán và cả phán xét người khác cách tuỳ tiện, bất chấp thật giả, trắng đen…ngạc nhiên thay, khi nhiều người xem đó như là trò tiêu khiển, để mang danh dự, sĩ diện và cuộc đời của con người ra đùa giỡn. Sau đó, họ không còn biết người mà họ tấn công đó chết, sống ra sao!

Một sự kiện trọng đại : tiệc cưới cana, xứ Galilêa, có tất cả những khách dự tiệc và đông đủ bá quan văn võ, Chúa Giêsu và Mẹ Ngài đã phối hợp ăn ý để cứu nguy cho quan viên hai họ, để niềm vui của cô dâu – chú rể được trọn vẹn. Chúa Giêsu làm phép lạ hoá nước thành rượu, không phải rượu xoàng mà là rượu thượng hạng, đến nỗi, ông chủ tiệc phải thốt lên rằng: “Ai cũng đãi khách rượu ngon trước, đến khi khách ngà ngà say thì mới đem rượu xoàng hơn, còn ông, ông lại giữ rượu ngon cho đến giờ này”. Cả chú rể cũng ngạc nhiên không kém, bởi anh ta chẳng hiểu việc gì đang xảy ra cho đám cưới của mình. Anh ta bận lo thiết đãi khách, anh không thể lo đến việc còn hay hết rượu. Vậy, ai là người đã lo chu toàn bổn phận thay cho họ? Thưa, chính là Mẹ Maria - Người phụ nữ tinh tế và chăm lo chu đáo cho mọi người. Có thể sau đám cưới này, người ta sẽ tìm hiểu sự kiện này chăng? Rồi tiếp theo nhưng đám tiêc lớn nhỏ, đám cưới hay ma chay, người ta sẽ rất mong có sự hiện diện của Mẹ? Sự hiện diện này, ngoài việc chăm lo thực tế những chi tiết của nhà đám, mà sự hiện diện của mẹ còn mang ý nghĩa tinh thần?

Bản thân cô dâu – chú rể sẽ thầm tạ ơn người đã cứu giúp hoàn cảnh của mình. Người này chắc còn mang lại tầm ảnh hưởng trong cuộc sống hôn nhân của hai bạn sau này nữa…Mẹ Maria - người nữ của gia đình.

Thực tế hôm nay, các đôi tân hôn trước khi kết thúc thánh lễ, họ đều muốn phó dâng cuộc đời hôn nhân của mình cho Đức Mẹ. Có Mẹ trong đình, hay nói rõ hơn, ở đâu có mẹ, ở đó có Chúa Giêsu, mà có Chúa Giêsu và mẹ thì gia đình công giáo sẽ an toàn, sẽ có đày đủ sức mạnh vượt qua những trở ngài, thử thách và chông gai của đời đôi bạn…Điều này, chắc không chỉ đóng khung trong ngày thành hôn, mà còn kéo dài trong suốt đời sống hôn nhân sau đó. Thiết nghĩ, gia đình Kitô hữu hãy nhìn lại đời sống hôn nhân của mình xem : Chúa Giêsu và Mẹ còn hiện diện với họ không?

Lm Vinhsơn Kiều Duy Tân