Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 9-15: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”. Mệnh lệnh loan báo Tin Mừng là sứ điệp quan trọng mà Chúa Giêsu Phục Sinh tín cẩn gởi trao cho các môn đệ năm xưa và cho chúng ta hôm nay.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 18/04/2020

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH A


 

 Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 16: 9-15)
 
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết, Người hiện ra với bà Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Chúa, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa Giêsu lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau cùng, Chúa Giêsu hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng theo thánh Marcô hôm nay thuật lại là bản tóm các sự kiện về Chúa Giêsu sau khi phục sinh đã hiện ra với các môn đệ thân tín, để yêu thương và cũng cố lòng tin của họ. Chúa muốn các môn đệ tín thác vào Chúa, vui niềm vui với Chúa và nhất là ra đi loan báo tin vui này cho hết mọi người trên thế gian. 

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”. Mệnh lệnh loan báo Tin Mừng là sứ điệp quan trọng mà Chúa Giêsu Phục Sinh tín cẩn gởi trao cho các môn đệ năm xưa và cho chúng ta hôm nay. Chúa muốn chúng ta loan báo sứ điệp Tin Mừng phục sinh cho mọi người, là để mọi người đều được chung hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa. Nếu ngày xưa các môn đệ của Chúa không cảm nến được niềm vui phục sinh, không hăng hái thực thi sứ vụ Chúa ủy thác thì Tin Mừng của Chúa sẽ ra sao? Nhân loại hôm nay sẽ thế nào? Chắc chắn, nếu không có sự phục sinh của Chúa, thì toàn thể nhân loại đã đi vào ngõ cụt của cuộc sống. Con người đi vào hố diệt vong của tử thần.

Tạ ơn Chúa vì sự phục sinh. Tạ ơn Chúa vì đã sai các tông đồ đi loan báo tin vui phục sinh. Tạ ơn các người môn đệ của Chúa đã can đảm ra đi loan báo và dùng cả mạng sống mình để minh chứng cho sứ điệp Tin Mừng, nhờ vậy mà nhân loại hôm nay có một cuộc sống hạnh phúc. Nhân loại hôm nay có một cuộc sống yêu thương trong tình huynh đệ của người con Chúa.

Dân số thế giới ngày nay đã đạt đến trên 7,7 tỷ người, nhưng số người nhận biết Đức Giêsu Phục Sinh là Cứu Chúa chỉ khoảng 1/3. Là những người con của Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng ta tiếp tục sứ vụ làm lan tỏa Tin Mừng phục sinh cho anh chị em chưa biết Chúa. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và khẩn thiết. Do đó, Giáo Hội luôn thiết tha gọi mời chúng ta hãy thực thi lời mời rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi người bằng cuộc sống chứng tá cho Tin Mừng qua việc sống yêu thương và nâng đỡ nhau. 

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết hăng say loan báo Tin Mừng Chúa bằng cuộc sống ngay chính và yêu thương, để qua dấu chỉ “yêu như Chúa yêu”, nhiều người sẽ nhận biết Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường