Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 9-15 Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 07/04/2018

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH


 Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 16: 9-15)
 
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết, Người hiện ra với bà Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Chúa, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa Giêsu lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau cùng, Chúa Giêsu hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

SUY NIỆM

Thánh sử Marcô ghi lại một cách tổng hợp các lần hiện ra của Đấng Phục Sinh với cá nhân và tập thể; với phụ nữ và đàn ông; thái độ không tin của các Tông đồ. Cuối cùng là lệnh truyền sai đi. 

Có hai nội dung trong Tin Mừng hôm nay đáng để chúng ta lưu ý, đó là: 

- Tất cả các chứng nhân trực tiếp thấy Chúa Giêsu phục sinh hiện ra đều nhanh chóng báo Tin Mừng cho các Tông đồ. 

- Lệnh truyền của Chúa Giêsu: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo". 

Gọi là "hai nội dung", nhưng thái độ mau lẹ đi báo tin và lệnh truyền "hãy loan báo Tin Mừng" của Chúa, đối với chúng ta, chỉ là một bài học: chúng ta cần nhanh chóng thực hành sứ mạng của mình, đó là dấn thân loan Tin Mừng của Chúa. 

Lời Chúa Giêsu : “Hãy đi”, là mệnh lệnh chứ không phải lời khuyên. Lệnh truyền này được khởi đi sau khi Chúa đã phục sinh. Điều này cho thấy: Tin Mừng và niềm vui phục sinh phải là đích đến của người tông đồ. 

Nói cách khác, người tông đồ của Chúa không có con đường nào khác để đến với muôn dân ngoài con đường lãnh nhận niềm vui phục sinh, ôm ấp niềm vui phục sinh và say sưa trao niềm vui bất tận ấy, không chỉ cho mọi người, mà còn cho "mọi loài thụ tạo". 

Vậy, chúng ta hãy cùng Maria Mácđala xác tín mạnh mẽ vào Chúa; cùng "hai môn đệ đang trên đường về miền quê" tức khắc quay trở lại với anh em mình, và loại bỏ thái độ nghi nan của các Tông đồ để mỗi một giây phút sống, là mỗi một giây phút ta ấp ủ khát vọng rao truyền Tin Mừng phục sinh của Chúa cho mọi người và cho cả vũ trụ này. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho Tin Mừng phục sinh của Chúa luôn được chúng con loan báo đến tận chân trời góc bể. Nhưng tiên vàn, xin cho cả cuộc sống chúng con trở thành sứ điệp phục sinh cho mọi người. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường