Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 43-48: Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A


NGÀY 07/03/2020

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 43-48)

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48  Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
 
SUY NIỆM


Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”. Trong khi đó, luật Môsê dạy “mắt đền mắt, răng đền răng” hay “hãy yêu đồng loại và ghét thù địch”. Vậy Chúa Giêsu có làm trái luật được dạy? Liệu chừng “luật yêu kẻ thù” có ai thực hành được chăng? 

Ai mà lại yêu kẻ thù! Với con người tự nhiên, chúng ta thấy rất khó để thực hiện điều này. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, để yêu thương một người bình thường đã khó huống chi “yêu kẻ thù”. Vậy mà Chúa Giêsu lại bảo: yêu thương, làm ơn và cầu nguyện cho họ. Chúa Giêsu không dạy suông “hãy yêu kẻ thù” nhưng chính Người đã sống điều đó: dẫu bị sỉ vả, bị cáo gian, bị đánh đập, bị giết chết nhưng Người vẫn yêu thương, làm ơn và cầu xin Chúa Cha tha cho họ. 

Thật vậy, chỉ có yêu thương mới xóa giải hận thù; chỉ có yêu thương mới hoán cải kẻ thù. Chẳng hạn, gần chúng ta, tôi tớ Chúa, Hồng y FX Nguyễn Văn Thuận, chưa bao giờ thốt ra lời oán trách với những người đã hãm hại, bỏ tù ngài. Ngài đã sống lời dạy của Chúa Giêsu luôn yêu thương, làm ơn và cầu nguyện cho những người ghét ngài. Chính vì lẽ đó, ngài đã hoán cải biết bao tâm hồn, đã biến đổi những người sống gần ngài.

Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta hôm nay có thể chưa yêu thương kẻ thù, chưa làm ơn cho kẻ ghét chúng ta như Chúa dạy, thì ít ra chúng ta hãy cầu nguyện cho họ để xin Chúa biến đổi họ và biến đổi cả chúng ta nữa.

Lạy Chúa, xin thêm lòng mến cho chúng con. Xin giúp chúng con mỗi ngày cố gắng từ bỏ chính mình và hướng đến tha nhân nhiều hơn, hầu thực thi điều Chúa dạy “yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ” để chúng con ngày “nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường