Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 43-48:Chúa Giêsu đã có câu trả lời cho những câu hỏi này. Khi yêu kẻ thù, chúng ta mới thực là “con của Cha, Đấng ngự trên trời”. Chỉ có một lý do để yêu kẻ thù của mình là bởi vì Thiên Chúa là Cha của chúng ta đã yêu họ như vậy

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B


NGÀY 27/02/2021


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 43-48)

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48  Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
 
SUY NIỆM


Đoạn Tin Mừng này là một trong những bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Qua những lời giảng này, những người vào thời đại của Chúa Giêsu và cả chúng ta ngày hôm nay không khỏi kinh ngạc: “hãy yêu kẻ thù”. 

Trong thực tế của cuộc sống, vì những lý do nào đó, mà có những con người bị chúng ta xem như là kẻ thù. Những con người này có thể ở ngay trong nhà hay trong công xưởng, nơi chúng ta đang làm việc. Những con người này có thể là đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Những con người này có thể là tình địch, khác tôn giáo hoặc là người bách hại niềm tin và tôn giáo của chúng ta… và như thế, nó có thể trở thành một loại kẻ thù cá nhân trong đời sống chúng ta.  

Nhưng Chúa Giêsu lại có một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Thay vì một mối quan hệ yêu hoặc hận thù, Người dạy chúng ta hãy yêu, bất kể họ là ai và đang làm gì chúng ta. Đây là “một phản ứng xa lạ” với lẽ tự nhiên của con người! Làm sao chúng ta có thể yêu kẻ làm hại mình? Điều quan trọng là tại sao chúng ta phải yêu kẻ thù? 

Chúa Giêsu đã có câu trả lời cho những câu hỏi này. Khi yêu kẻ thù, chúng ta mới thực là “con của Cha, Đấng ngự trên trời”. Chỉ có một lý do để yêu kẻ thù của mình là bởi vì Thiên Chúa là Cha của chúng ta đã yêu họ như vậy. Đó là cách Chúa đối xử với họ. Khi yêu kẻ thù, chúng ta chứng tỏ rằng mình là con cái của Chúa. Vì “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5, 45).

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường