Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mc 16: 15-20: Hôm nay, một ngày lễ đặc biệt, ngày lễ kỉ niệm, ngày lễ tạ ơn nhắc nhớ mỗi Kitô hữu, nhất là các mục tử về lòng nhiệt huyết loan Tin Mừng Đức Kitô cho thế giới...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

 


Tin mừng Mc 16: 15-20

Bài Đọc: I Cr 9, 16-19. 22-23

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em! Đối với tôi, rao giảng Tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin mừng dành cho tôi.

Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yêu mến với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì Tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin mừng. Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv. 116, 1.2 (Mc. 16,15)

Đáp: ANH EM HÃY ĐI KHẮP TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ, MÀ LOAN BÁO TIN MỪNG.

Xướng: Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người.

Xướng: Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, Lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

ALLELUIA

Alleluia – Alleluia: Chúa phán/ Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân/ Này đây/ Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế/ Alleluia.

TIN MỪNG: MC 16: 15-20

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô.

Hôm ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười một và nói với các ông rằng:

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”.

Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Hôm nay, một ngày lễ đặc biệt, ngày lễ kỉ niệm, ngày lễ tạ ơn nhắc nhớ mỗi Kitô hữu, nhất là các mục tử về lòng nhiệt huyết loan Tin Mừng Đức Kitô cho thế giới. Dấu chỉ thời đại gởi tới chúng ta tính cấp bách của việc gieo mầm tin yêu cho nhân loại. Qua dòng lịch sử, chúng ta có quá nhiều chứng nhân anh dũng, nhiều anh hùng quả cảm và chiến sĩ Chúa Kitô đã chiến thắng trên mọi mặt trận, góp phần thiết yếu trong việc thiết lập nền móng vững chắc cho Giáo hội. Hiện tại, Giáo hôi đang đứng vững là vì những chứng nhân ấy. Tiếp nối truyền thống này, Giáo hội không thể nói không với sứ vụ loan báo Tin Mừng và sẽ không bao giờ dừng lại nơi con số hiện tại các Kitô hữu mà nó sẽ phải dần tăng triển cho đến khi tất cả quy về một mối duy nhất, nơi Chúa Kitô là thủ lãnh duy nhất thánh thiện và vĩnh cửu.

Mừng lễ thánh Phanxicô Saviê, chúng ta nhìn về phía ngài để học tập gương sống và cống hiến không mệt mỏi của thánh nhân cho Giáo hội, nhất là sự hăng say trong việc giới thiệu Chúa cho anh chị em mình. Lời mời gọi của Chúa Giêsu ở thời của thánh nhân giống như chúng ta hôm nay, rất ư khẩn thiết, thế nên, thánh nhân được đón nhận phúc làm môn sinh của Chúa và được sai đi để loan Tin Mừng và ngài mang về nhiều Tin Mừng cho Chúa Kitô.

Không dừng lại nơi lòng biết ơn hay sự cảm phục, mà qua ngài, chúng ta cần nhận biết cách chính xác, Chúa Giêsu tiếp tục kêu gọi và chọn lựa chúng ta đến với muôn dân và làm phép rửa cho họ nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là lệnh truyền duy nhất và xuyên suốt của Chúa Giêsu, không lạc hậu, không lỗi thời nhưng luôn chất chứa sự mới mẻ, thức thời và vĩnh cửu. Ngày nào Giáo hội còn hăng say loan Tin Mừng thì ngày đó vẫn là ngày của hừng đông chứ không phải hoàng hôn, dù Giáo hội có lúc đã phải đối diện với ánh hoàng hôn hay bóng đêm của sự dữ vây quanh…hay mối nguy chia rẽ…đưa đến đổ vỡ.

Tinh thần chiến sĩ Chúa Kitô

- Hạnh phúc trong tâm hồn

- Nhiệt huyết trong sứ vụ

- Yêu mến vô điều kiện

- Kiên trung trong niềm hy vọng

- Và hy sinh vì dòng máu Giêsu.

Tinh thần Giáo hội

- Tin tưởng

- Cậy trong

- Và yêu mến

Nhưng không quên Giáo hội của sự khiêm nhường, của bao dung, của khiết tịnh, của nhẫn nhục, của khổ chế và nhất là kính Chúa và yêu người.

Với chúng ta? Một câu hỏi cần thiết cho đời sống đạo có phần lỏng lẻo, thiếu chiều sâu và bớt tinh tuyền, chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để xoá tan những hận thù, nghi hoặc và coi khinh của anh chị em ngoài công giáo về đời sống đạo có phần máy móc, giáo điều và giả hình?

Chúng ta có chấp nhận sự thật đang diễn ra hằng ngày nơi người công giáo về thái độ, tư cách và niềm tin hoá nên thực dụng?

Cầu nguyện: Xin cho chúng con luôn ở với Chúa, để tin thần của Con Chúa che phủ và biến đổi cuộc đời chúng con nên chứng nhân anh dũng của Ngài. Amen

Lm Vinhsơn Kiều Duy Tân