Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 13-17 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN A


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 2: 13-17)

 
13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ.14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người.16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi! "17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
 

SUY NIỆM

 

Đối với người Do Thái, những người thu thuế là gương mù cần phải tránh xa, xét về phương diện tôn giáo và xã hội, vì hai lý do: thứ nhất, vì họ cộng tác với chính quyền ngoại quốc là Rôma; thứ hai, vì họ có bàn tay dơ bẩn bởi tiền của không trong sạch. Cho nên, họ bị dân chúng ghét bỏ vì thường xảy ra những vụ gian lận hoặc lạm thu. Do đó, tiền của người thu thuế dâng cúng vào đền thờ không được nhận; họ không có quyền dân sự, không thể làm thẩm phán hoặc chứng nhân, tất cả những tiếp xúc với họ đều bị coi là ô uế.

Nhưng đó không phải là thái độ của Chúa Giê-su, bởi vì Người đến để kêu gọi những người tội lỗi. Việc Chúa kêu gọi Lêvi (một người thu thuế tội lỗi) và ghi ông vào số các Tông đồ, đã bị những người biệt phái chỉ trích và bị coi như một gương mù: "Sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi". Chúa Giê-su nghe những lời chỉ trích này và giải thích: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, chỉ có người đau ốm mới cần. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi".

Cũng như thời Chúa Giê-su, ngày nay không thiếu những kẻ giả hình, tự cho mình là nhân đức, thánh thiện, nhưng lại khinh thường kẻ khác. Cần phải sống kinh nghiệm tình yêu thương của Thiên Chúa để hiểu được bài Tin Mừng hôm nay. Việc Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi không có nghĩa là Ngài dung thứ tội lỗi. Tình yêu thương của Thiên Chúa không miễn trừ việc nhìn nhận lỗi lầm của con người, cũng không cho phép con người lạm dụng lòng nhân hậu của Ngài. Chúa Giê-su đã đến để giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, Người thấu hiểu sự yếu đuối của con người và sẵn sàng tha thứ, với điều kiện là con người thành thật nhìn nhận tội lỗi của mình và trở lại với Nguời.

Lạy Chúa, xin cho chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn chỗi dậy theo Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường