Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 13-17: Với đoạn Tin Mừng của ngày lễ hôm nay, chúng ta hiểu thêm về đường lối của Thiên Chúa. Ngài có đường lối hết sức đặc biệt và không thể hiểu theo cái nhìn của con người...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN A

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 2: 13-17)

 
13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ.14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người.16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi! "17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
 

SUY NIỆM

 
Qua dòng lịch sử của ơn cứu độ, chúng ta thấy Thiên Chúa chọn người lãnh đạo không theo cách lựa chọn của con người. Con người thường có khuynh hướng chọn người trong những dòng tộc quan trọng, còn trong khi đó thì Thiên Chúa lại không như thế.

Với đoạn Tin Mừng của ngày lễ hôm nay, chúng ta hiểu thêm về đường lối của Thiên Chúa. Ngài có đường lối hết sức đặc biệt và không thể hiểu theo cái nhìn của con người. Chúa Giêsu đã chọn Lêvi, một con người làm nghề thu thuế.

Đối với quan niệm của người Do Thái, người thu thuế như Lêvi là một con người tội lỗi công khai, bởi vì ông ta đã toa rập với bọn ngoại xâm để bóc lột dân chúng. Họ bị ngăn cấm không được vào đền thờ, và bị xếp vào cùng hạng với kẻ tội lỗi, trộm cướp.

Thế nhưng, Chúa Giêsu đã không những chọn Lêvi, mà còn công khai dùng bữa với những người thu thuế khác tại nhà Lêvi. Trước một sự ưu đãi quá lớn như thế, Lêvi đã mạnh mẽ và dứt khoát, sẵn sàng bỏ nghề thu thuế, bỏ đi tất cả về phương diện vật chất. Để bù lại, ông đã nhận được rất nhiều về phương diện tinh thần: bình an vì được trở nên tông đồ của Chúa Giêsu và trở thành thánh sử để loan báo Tin Mừng của Chúa.

Chúa Giêsu đã không để mình bị chi phối hay ảnh hưởng bởi định kiến của con người, bởi vì Chúa Giêsu không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quả thật, ngược hẳn lại với cách cư xử của con người, Thiên Chúa không giữ quá khứ tội lỗi của con người, nhưng trái lại, Ngài luôn kêu gọi con người từ bỏ quá khứ tội lỗi để hướng về tương lai. Như một bác sĩ rành nghề, Chúa Giêsu biết mình có thể chữa bệnh cho Lêvi, và dùng những tài năng sẵn có của ông cho việc rao giảng Tin Mừng.

Lời Chúa có sức để làm nên hiện thực những chuyện không thể đối với con người. Lời Chúa có uy quyền thay đổi những tâm hồn tội lỗi thành thánh thiện. Cho nên, chúng ta tin tưởng rằng một khi quyết định áp dụng Lời Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặt hái những kết quả mà có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ có thể đạt được.

Với niền tin tưởng đó, chúng ta hãy luôn dành địa vị quan trọng cho Lời Chúa trong cuộc đời mình, để mọi sự cố gắng của chúng ta mang lại những hoa trái tốt đẹp. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường