Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-3. 11-32: Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân biết ăn năn sám hối; nhờ đó thúc đẩy chúng ta trong Mùa Chay này, biết tin tưởng vào tình yêu thương...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A

NGÀY 18-03-2017

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 15: 1-3. 11-32)

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

SUY NIỆM

“Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.”

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân biết ăn năn sám hối; nhờ đó thúc đẩy chúng ta trong Mùa Chay này, biết tin tưởng vào tình yêu thương, tha thứ của Chúa để cải thiện đời sống sao cho phù hợp với phẩm giá người Kitô hữu, xứng đáng là con cái của Thiên Chúa tốt lành.

Là người ai cũng có thiếu xót lầm lỗi, ai cũng đôi lần sa ngã phạm tội, ai cũng là tội nhân trước mặt Chúa. Mỗi lần phạm tội là chúng ta đi hoang. Chúng ta là người con hoang đàng. Một người con chỉ biết lợi dụng lợi dụng tự do, ơn Chúa ban để chiều theo những đam mê, và đi theo tiếng gọi của trần gian.

Và bởi chúng ta xa lìa Chúa, tìm thú vui trần gian nên chúng ta bị mất phẩm giá của người con Chúa, trở nên hèn yếu, xấu xa. Phạm tội là đánh mất phẩm giá người con Chúa trở nên thân nô lệ cho ma quỷ, tay sai cho dục vọng tội lỗi. đó là một tình trạng khốn khổ của kẻ có tội, bị lìa xa khỏi tình yêu thương của Chúa. cuộc đời bế tắc, cuộc sống cằn khô, mất phẩm giá con người, mất địa vị con Chúa.

Chúng ta hãy hồi tâm trở về với Chúa: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.” Hãy nhận ra sự khốn khổ của mình mà hồi tâm. Những thử thách do đau khổ là cơ hội giúp chúng ta thức tỉnh và hồi tâm. Hãy mạnh dạn làm lại cuộc đời. hãy can đảm trở về với Chúa. Nhìn nhận niềm vui hạnh phúc teong nhà Cha và hãy thực lòng hối lỗi ăn năn. Nhìn nhận tình yêu thương xót của Chúa và hạnh phúc được làm con Chúa. Và hãy biến đó thành động lực thúc đẩy cho sự ăn năn trở về của mình: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.”

Lạy Chúa, xin cho chúng con có được tâm tình ăn năn sám hối thực lòng, biết nhìn nhận tội lỗi, biết nhận biết lòng thương xót của Chúa mà hồi tâm, mà trở về với phẩm giá làm người, làm con Chúa và làm người môn đệ của Chúa. Amen 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường