Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng A - Tình yêu phục vụ

Tin mừng Mt 17: 10-30: Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ hôm nay có một sự thống nhất xuyên xuốt về vai trò của tiên tri Êlia. Ông là một trong các tiên tri lớn thời Cựu Ước...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG


TÌNH YÊU PHỤC VỤ
 


Tin mừng Mt 17: 10-30

Bài Ðọc I: Hc 48, 1-4. 9-11

Trích sách Huấn Ca.

Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người hiềm ghét ông đã hao đi, vì chúng nó chẳng giữ được giới răn Chúa. Do lời Chúa phán, ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa từ trời xuống. Elia, người được vinh quang nhờ các việc lạ lùng đã làm, và ai có thể tự hào được vinh quang như người? Người đã được cất đi trong bầu lửa, trong xe bởi ngựa lửa kéo đi. Người đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại, để làm nguôi cơn thịnh nộ Chúa, để giao hoà cha với con, và chấn hưng lại những chi họ Giacóp. Phúc cho những ai thấy ngài và được hân hạnh thiết nghĩa với ngài. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống (c. 4).

Xướng: 1) Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai! Chúa ngự trên các Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con. - Ðáp.

2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, tự trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình. - Ðáp.

3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa, Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. - Ðáp.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Ngày của Thiên Chúa gần đến; này đây, Người sẽ đến cứu chúng ta. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 17: 10-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

10 Các môn đệ hỏi Người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? "11 Người đáp: "Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế."13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su15 và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được."17 Đức Giê-su đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi."18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "20 Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia! " nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. (21 Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện)."22 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời,23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy." Các môn đệ buồn phiền lắm.24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao? "25 Ông đáp: "Có chứ! " Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: "Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? "26 Ông Phê-rô đáp: "Thưa, người ngoài." Đức Giê-su liền bảo: "Vậy thì con cái được miễn.27 Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh."Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ hôm nay có một sự thống nhất xuyên xuốt về vai trò của tiên tri Êlia. Ông là một trong các tiên tri lớn thời Cựu Ước. Ông được mọi người kính nể và lưu truyền mạnh mẽ đến cả thời Tân ước vì những đóng góp cho dân Chúa, để giúp họ kiên trì trong niềm tin và cải hoá lương tâm của dân Chúa trở nên sốt sắng và thánh thiện. Còn trong Tân ước, khi nhắc về Êlia, người ta chẳng thể nào quên những điều tốt đẹp ông thực hiện, nên khi các môn đệ lặp lại lời của các luật sĩ rằng : “…Êlia phải đến trước đã?”, Chúa Giêsu không ngạc nhiên mà Ngài khẳng định đúng như lời họ nói : Êlia đã đến rồi mà chẳng ai nhận ra ông cả. Điều này cho phép chúng ta nghĩ đến Gioan tẩy giả. Gioan an tẩy giả không phải là người thay thế cho Êlia nhưng ông thế vai trò của Êlia. Chúa Giêsu khẳng định chẳng ai cao trọng hơn Gioan tẩy giả, kể cả Êlia. Dễ hiểu mà!

Gioan không chỉ làm công việc của Êlia, nhưng ông còn đi vào mối tương quan với Chúa Cứu Thế. Ông là người trước tiên sống tâm tình mong đợi Chúa Cứu thế. Ông đã nói tất cả điều này qua con người và vẻ bề ngoài của ông : Mặc áo da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng ; ông là chỉ là tiếng kêu chứ không phải là lời của Thiên Chúa…; ông đã sống và thực hành trước những điều ông loan báo. Vì thế, tiêng kêu của ông có sức lay động lòng người, có sức cảm hoá và cảnh tỉnh mạnh mẽ đến những người lạc lối. Vai trò của ông giúp họ chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, người của Thiên Chúa luôn chịu thiệt thòi và phải chấp nhận bị chối từ, bị lãng quên, vì công việc của họ không phải là khẳng định chỗ đứng của bản thân mà là khẳng định giá trị của người được sai đi. Hơn bao giờ hết, họ không được phép làm ngơ trước sứ vụ cứu độ của Thiên Chúa với con người. Họ chấp nhận tan biến đi trong ánh sáng của ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện. Cùng với Người, ông cho thấy sự vĩ đại của Đấng Cứu Thế : “Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền phép hơn tôi, tôi không xứng đáng cởi giép dưới chân Người”. Điều thiết yếu của một tiên tri là : “Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại”. Trong mắt Chúa Giêsu, chẳng ai cao trọng hơn Gioan tẩy giả. Dù ông có lớn đến đâu, vĩ đại dường nào nhưng trước Đấng Cứu Thế, ông chỉ là được sai đi. Đương nhiên, kẻ được sai đi, không lớn hơn người sai đi. Do điều này, kết quả cuộc đời ông, không do ông quyết định nhưng do Thiên Chúa quyết định. Ông bị đối xử tàn tệ và kém giá cũng là để Thiên Chúa được tôn vinh trên chính sự yếu hèn của ông. Nếu Chúa cứu Thế còn phải chịu khổ hình và bị người đời nhực mạ chê cười, thì Gioan không thể khác so với Chúa của mình.

Với các Kitô hữu hôm nay, chúng ta có quá nhiều sự chọn lựa. Chúng ta chọn những gì chúng ta thích nhiều hơn là chọn những gì hợp với mình. Nên thực tế, chúng ta cũng ít khi có cơ hội kiểm chứng và lớn lên cùng với điều hợp với mình. Có thể, người ta sẽ phải thay đổi liên tục sở thích và sự chọn lựa của mình mà bất chấp đến kết quả mai sau. Mùa vọng này, chúng ta có nên xét lại cách sống này của mình không?

Xin Thiên Chúa tiếp tục thể hiện tình thương của Người đầy tràn trên con người hôm nay, để chúng ta có cơ hội nhận ra sự hiện diện hữu hình của Người qua anh chị em xung quanh. Xin cho chúng ta biết mặc lấy tâm tình của Gioan an tẩy giả và cưu mang trọn vẹn con đường của Chúa Giêsu đã đi, để chúng ta tiếp nối sứ vụ loan báo lòng thương xót của Chúa cho anh chị em. Amen.

Lm Vinhsơn Kiều Duy Tân