Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18,9-14:  Suy gẫm câu chuyện Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng cần dành thời gian nhìn lại hành động và thái độ của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Khiêm tốn và chân thành đến với Chúa vì trước mặt Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A


NGÀY 21-03-2020


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca ( Lc 18,9-14)
 
9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

SUY NIỆM

Để lên án một số người luôn cho mình là công chính và hay khinh chê, chỉ trích người khác, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn kể về người Pharisêu và người thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện. Câu chuyện cho thấy rõ ràng hai thái độ, hai tính cách rất khác nhau giữa hai người. Điều quan trọng là kết quả sau cùng, Thiên Chúa lại nhận lời cầu nguyện của người thu thuế. Lý do là Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ con người: chính sự khiêm tốn và chân thành của người thu thuế đã giúp cho anh ta đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.

Suy gẫm câu chuyện Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng cần dành thời gian nhìn lại hành động và thái độ của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Khiêm tốn và chân thành đến với Chúa vì trước mặt Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Khiêm tốn và chân thành trong tương quan với anh chị em vì đó là cách chúng ta thể hiện đúng phẩm giá của người Kitô hữu, luôn sống theo con đường khiêm hạ mà Thầy chí thánh Giêsu đã đi bước trước.

Thật ý nghĩa khi chúng ta mang tâm tình khiêm tốn và chân thành trong những ngày chay thánh. Khiêm tốn để nhận ra mình yếu đuối, bất toàn và cần lòng khoan dung, ơn tha thứ của Chúa. Chân thành để sống yêu thương, chia sẻ quảng đại với mọi người, nhất là những người cùng khốn, bất hạnh, cần sự đỡ nâng về vật chất cũng như tinh thần.

Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con giống như trái tim Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường