Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A


NGÀY 25-03-2017

LỄ TRUYỀN TIN
 Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 1: 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

“Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria”. Đây là tin vui trọng đại cho dân thánh của Thiên Chúa. Vì qua bao nhiêu thời gian mong đợi Đấng Thiên Sai đến cứu độ, nay Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa là ban Thánh Tử nhập thể trong cung lòng trinh khiết của Đức Maria.

Tin vui Thiên Thần loan báo cho Đức Mẹ, sẽ khai mở tương lai tốt lành mà nhân loại được đón nhận muôn ơn phúc, do Đấng Cứu Thế tặng ban đó là: niềm vui, bình an, hiệp nhất, an ủi, hòa bình, sự sống…

Hằng ngày chúng ta được kêu gọi loan báo tin vui theo ý muốn của Thiên Chúa cho những người xung quanh. Tin chúng ta loan báo sẽ trở thành niềm vui thật sự, khi đời sống chúng ta biết noi theo gương mẫu lời nói và việc làm của Đức Giêsu, Đấng ban niềm vui đích thực cho con người.

Lạy Mẹ Maria, xin cho đời sống chúng con luôn luôn là lời loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường