Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 39-45: "Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét."

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN III MÙA VỌNG A


 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1: 39-45)
 

 Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em".

Suy niệm

    Đời người là một cuộc hành trình và hành trình nào cũng phải cất bước lên đường với biết bao hành trang và hoài vọng.

Tin Mừng hôm nay thánh Luca trình thuật cho chúng ta thấy Đức Maria cất bước lên đường với niềm vui trong lòng, đó là cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa và bắt đầu cho một hành trình góp phần cộng tác vào trong kế hoạch của Thiên Chúa nhằm mang ơn cứu độ cho trần gian. Niềm vui mà Mẹ cất giữ trong cõi lòng của mình, ngày hôm nay Mẹ bước đi mang đến chia sẻ cho người chị họ là Isave, để cùng với người chị em của mình sống và loan báo niềm vui này cho tất cả mọi người.

Người Kitô hữu chúng ta cũng có hành trình, đó là hành trình của đức tin và hành trình của niềm vui. Chúng ta tin bởi đời sống của chúng ta hoàn toàn tuỳ thuộc tất cả trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta vui bởi Chúa luôn đi với chúng ta, ở giữa chúng ta; đó là giữa những thử thách, khó khăn, thành công và trong cả những vui buồn của cuộc sống.

Chúng ta xác tín điều này để cất bước lên đường mang niềm vui Tin Mừng của Thiên Chúa chia sẻ với những anh chị em khác. Đây là sứ mệnh và ý nghĩa của đời sống đức tin nơi người Kitô hữu chúng ta.

Mùa Vọng là mùa chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh và cũng là mùa để các Kitô hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai, bởi đó Mùa Vọng được coi là mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa luôn biến đổi chúng ta trở nên nhân chứng của niềm vui trong thế giới hôm nay.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường