Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 60-69: Simon Phêrô thưa với Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH A


NGÀY 06/05/2017


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6: 60-69)

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá, ai nghe cho được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện đó, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Những lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống, nhưng trong các ngươi có một số người không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những người không tin, và kẻ nào sẽ nộp Ngươi. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: “Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bầy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm muời hai rằng: “Cả các con nữa, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa với Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Mầu nhiệm Thánh Thể làm nên mầu nhiệm cuộc đời chúng ta. Chính Thánh Thể sẽ biến đổi dần dần tâm hồn những ai khao khát Chúa, để họ trở nên chính sự hiện diện và hành động của Chúa.

Sống mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta nghiệm ra rằng: “Thánh Thể là hành vi rất bình thường nhưng cũng rất thần linh; rất con người nhưng cũng rất Thiên Chúa; rất quen thuộc nhưng cũng rất huyền nhiệm; rất gần gũi nhưng cũng rất có tính mặc khải” (Henri M. Nouwen, The only necessary thing, Claretian Publications, 2004, p. 202).

Trong bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô thể hiện tuyệt vời trên mọi tuyệt vời tính cách của một Thiên Chúa và của một con người.

Nơi Thánh Thể, mọi sự đã được liên kết một cách lạ lùng để làm nên công trình sáng tạo mới của Thiên Chúa: Trời và đất, tự nhiên và siêu nhiên, hữu hình và vô hình, không gian và thời gian, hiện tại và tương lai, thực tế và huyền nhiệm, vĩnh cửu và vô thường... đều được kết hợp hài hòa để trở thành thực tại duy nhất của Thánh Thể Chúa.

Chính Chúa Kitô xác định tính cách mới mẻ của chúng ta trong Thánh Thể của Người trong lời Người cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17, 16). Thánh Phaolô cũng cho biết: chúng ta “được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô” (Rm 1,6).

Nhờ việc rước lấy Mình Máu Thánh Chúa, ta mang lấy chính Chúa và trở nên sự hiện hữu của Chúa giữa thế gian. Vì thế, con người của Chúa Giêsu Thánh Thể phải được hiển hiện một cách sống động trong con người chúng ta.

Ta không tạo cho người khác một cái nhìn về bản thân mình, nhưng tạo cho người khác cái nhìn chân thật về Chúa Kitô, Đấng đang sống trong ta và cũng đang sống trong mọi người.

Vì tình yêu, Chúa mặc lấy con người, trở nên như ta trừ tội lỗi, để khi đáp lại tình yêu của Chúa, ta sẽ có một cách sống duy nhất là mặc lấy con người của Chúa và trở nên như Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con siêng năng lãnh lấy Chúa trong linh hồn chúng con. Xin biến đổi chúng con như chính Chúa, để chúng con luôn là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa trần thế, nơi mọi môi trường chúng con hiện diện. Nhờ đó, qua chúng con, mọi người nhận ra Chúa, nhận ra tình yêu của Chúa luôn trao tặng từng người. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường