Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 60-69: Simon Phêrô thưa với Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH B


NGÀY 21/04/2018
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6: 60-69)

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá, ai nghe cho được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện đó, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Những lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống, nhưng trong các ngươi có một số người không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những người không tin, và kẻ nào sẽ nộp Ngươi. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: “Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bầy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm muời hai rằng: “Cả các con nữa, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa với Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

      Bối cảnh của Tin Mừng hôm nay là biến cố nhiều người Do Thái đã vấp ngã vì không thể đón nhận mặc khải về tình thương hiến mình của Chúa qua diễm từ về bánh hằng sống. Chúa đã muốn mặc khải về việc lập bí tích Thánh Thể để trao ban cho họ chính Thịt và Máu của Chúa, làm của ăn nuôi sống xác hồn, để có sự sống trường sinh. Nhưng người Do Thái cảm thấy chói tai và đã khước từ Chúa. Nhân cơ hội ấy, Chúa Giêsu đã chất vấn các môn đệ của Chúa “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?”. Nói đúng hơn Chúa hỏi các muôn đệ có muốn chọn Chúa như sự sống vĩnh hằng hay chối từ Chúa. 

      Người Do Thái xưa đã không đón nhận được những mặc khải của Chúa là vì họ không biết mở lòng để đón nhận Chúa. Họ chỉ nhìn vào thực tại tự nhiên của con người mà xét đoán. Đối với họ, Chúa Giêsu chỉ là một con người bình thường như bao người khác, sinh ra và lớn lên trong một gia đình “con bác thợ mộc”. Một gia cảnh không lấy gì là đáng chú ý. Do vậy, dù Chúa có làm điều gì đó lớn lao, vĩ đại cũng không được họ hoàn toàn đón nhận. Do đó, họ đánh mất cơ hội được trở nên môn đệ của Chúa. 

     Được trở nên môn đệ của Chúa nhờ bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta còn được Chúa nuôi dưỡng nhờ bí tích Thánh Thể, để chúng ta mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn như Chúa hằng mong mỏi. Nhưng nhiều khi chúng ta lại không muốn chọn lựa nguồn sinh lực quí giá ấy. Chính cuộc sống hằng ngày của nhiều Kitô hữu hôm nay đã nói lên điều ấy. Người ta chỉ còn muốn đón nhận Chúa một lần một tuần vào các ngày Chúa Nhật. Như thế, người ta không thích chọn cho mình nguồn sự sống thần thiêng mà Chúa ban cho qua bí tích Thánh Thể. 

      Lạy Chúa Giêsu, thật vô phúc cho chúng con nếu khi từ chối chọn lựa nguồn lương thực quí giá là chính Mình và Máu Chúa; hay chỉ thích chọn lựa cho mình những lương thực rẻ tiền của con người. Nếu có chọn lựa như thế, cuộc sống chúng con sẽ không có sức sống của Chúa; sẽ phải khổ đau và yếu đuối. Xin Chúa ban ơn hoán cải và tha thứ cho chúng con; xin cũng giúp chúng con không ngừng siêng năng đón rước Mình Máu thánh Chúa, như lương thiêng trường tồn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường