Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 7: 40-53: Chúa Giêsu không chấp nhận sự trung lập: hoặc ủng hộ hoặc chống đối; hoặc qui tụ hoặc phân tán, chứ không thể có thái độ lưng chừng.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A


NGÀY 28-03-2020
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 7: 40-53)

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông nầy thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Đấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: “Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavid, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavid?” Vì thế,  dân chúng bất đồng ý kiến nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng-tế và biệt phái, các ông nầy hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi phong điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin người ấy đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì Lề Luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, Cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào xuất phát từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

SUY NIỆM

Việc gặp gỡ Chúa Giêsu luôn mang lại những thách đố, đặc biệt là trong việc chọn lựa để ủng hộ hay chống lại Người. Chúa Giêsu không chấp nhận sự trung lập: hoặc ủng hộ hoặc chống đối; hoặc qui tụ hoặc phân tán, chứ không thể có thái độ lưng chùng.

Khi Chúa Giêsu còn là một hài nhi, cụ già Simêon đã loan báo cho Đức Maria: “Con Trẻ này là duyên cớ cho nhiều người phải vấp ngã hay được chỗi dậy”. Thánh Gioan ít nhất đã hai lần đề cập đến sự chia rẽ quan điểm giữa dân chúng về Người (7-43.10-19). Nhưng điều quan trọng cuối cùng là: “Bạn bảo Ta là ai?”; “Chúa Giêsu  của bạn là ai?”.

Một phẩm giá đáng chú ý của Chúa Giêsu là sự tự do. Người không hề sợ ai cũng chẳng quỵ lụy người nào. Nhiều lần chúng ta đã được chứng kiến sự tự do đầy uy nghi của Chúa Giêsu. Chẳng hạn trong Tin Mừng theo thánh Luca (2, 28-32): “Họ kéo Chúa Giêsu lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Nguời đã băng qua giữa họ mà đi”. Và trong Tin Mừng theo thánh Gioan (10, 17-18): “Không ai lấy được mạng sống của Ta”.

Vì vậy những gì Chúa Giêsu làm cho chúng ta, Người đã làm trong sự tự do hoàn toàn, Người làm vì Người muốn. “Không ai lấy được mạng sống của Ta, nhưng chính Ta tự ý hy sinh mạng sống mình”. Đó là một dấu chỉ đầy thuyết phục về tình yêu kỳ diệu Chúa dành cho mỗi người chúng ta: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13).

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con xác tín như thánh Phaolô: “Chúa đã yêu tôi và phó mình vì tôi”. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường