Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 7: 40-53: Ngày hôm nay, Chúa Giêsu không hiện diện thể lý trong tư cách là con người làm người ta kinh ngạc nữa. Tuy nhiên Giáo huấn của Người vẫn còn đó...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A


NGÀY 01-04-2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 7: 40-53)

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông nầy thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Đấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: “Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavid, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavid?” Vì thế,  dân chúng bất đồng ý kiến nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng-tế và biệt phái, các ông nầy hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi phong điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin người ấy đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì Lề Luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, Cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào xuất phát từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

SUY NIỆM

Sự hiện diện của Chúa Giêsu gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Do Thái. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng của Người lên đời sống xã hội lúc bấy giờ. Sự chia rẽ ấy gây ra cả những ảnh hưởng tích cực và cả tiêu cực.

Mặt tích cực là phần đông dân chúng dành cho Người sự tôn trọng hiếm có. “xưa nay chưa có ai nói năng như ông ấy”. Sự kinh ngạc tột cùng khi họ gặp được Đấng Kitô, đầy uy quyền trong hành động và lời nói. Điều này ẩn dấu về lòng tin mà thánh sử Gioan muốn ẩn dụ đi. Ngài muốn nói rằng phần đông dân chúng đều tin vào Người. Và đó cũng là nguyên cớ mà niềm tin sơ khai đã đến với những con người xem ra bình thường này. Đó là con đường của lòng tin khiêm hạ.

Mặt tiêu cực của ảnh hưởng này, đó là ngài làm cho giới lãnh đạo tôn giáo Do thái thêm căm tức, và họ rắp tâm phải bắt cho bằng được người. Những người như Nicôđêmô đứng ra lý luận và bảo vệ người là số quá hiếm hoi. Nên chúng ta đừng ngạc nhiên rằng ngày hôm nay những người như Nicôđêmô thật quá ít. Thậm chí là những con người đó bị trù dập, bị lên án như kiểu mà những người pharisiêu lên án Nicôđêmô: ông thu6ọc phe của Giêsu sao? Ông dám làm chứng cho ông ấy sao, được gì, lợi lộc gì, bảo vệ người nghèo ư, công lý ư, sự thật… Quá nhiều điều để chúng ta suy nghĩ trong ngữ cảnh này.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu không hiện diện thể lý trong tư cách là con người làm người ta kinh ngạc nữa. Tuy nhiên Giáo huấn của Người vẫn còn đó. Sức hút của những giáo huấn Tin mừng của Người vẫn còn đó. Sự ảnh hưởng tích cực, là giá trị lời Người thay đổi bộ mặt thế giới, thay đổi tự bên trong tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta phản tỉnh và suy nghĩ về những điều Người nói với chúng ta. Nhưng mặt khác, là ngày hôm nay, cũng rất nhiều người, thậm chí là những người coi mình là kitô nhưng lại lạ lẫm với giáo huấn ấy và thậm chí là hèn nhát không dám sống những đều ấy. Hãy trở nên những Nicôđêmô, dám nói lên lý lẽ và cách sống thẳng thắn của mình, dù bị liệt vào hàng bị khinh rẻ.

Lạy Chúa Giêsu, Tin mừng hôm nay gợi ý cho chúng con biết chúng con phải sống thế nào để bảo vệ Hội Thánh và bảo vệ lý tưởng Kitô. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường