Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 67-79: Lời ca tụng của Giacaria là lời ca tri ân, vì Chúa không bỏ rơi dân của Người. Người thân chinh đến thăm dân của Người, Người chủ động nhập thế để đến với con người...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNGTin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 1: 67-79)

67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:

68 "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en

đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

mà phán hứa tự ngàn xưa:

71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

và nhớ lại lời xưa giao ước;

73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

74 và cho ta chẳng còn sợ hãi,

75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

77 bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

là tha cho họ hết mọi tội khiên.

78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".

SUY NIỆM

Trong mùa vọng, chúng ta được đọc qua những bài thánh ca rất hay từ trong thánh kinh, từ Thánh ca của Isaia về thời kỳ bình an, thịnh vượng của Israel, được loan đi khi vị Hoàng tử bình an đến, và mới đây, bài thánh ca Magnificat của Đức Mẹ, hôm nay, từ miệng Giacaria lại cất lên bài ca tuyệt vời.

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel,

đã viếng thăm cứu chuộc dân người”.

Lời ca tụng của Giacaria là lời ca tri ân, vì Chúa không bỏ rơi dân của Người. Người thân chinh đến thăm dân của Người, Người chủ động nhập thế để đến với con người. Ngài bước vào thế giới với một chương trình kỹ lưỡng, một chương trình đã chuẩn bị từ ngàn xưa, từ mầu nhiệm tuyển chọn, từ Abraham tổ phụ, cho đến dòng dõi vương giả, dòng tộc Đavít, từ thời các ngôn sứ được gửi đến cho dân Người nhằm chuẩn bị cho Đấng cứu thế, đến vị tiên tri sau cùng là Gioan con của Giacaria đây.

Như mẹ Maria cũng đã nhìn lại toàn lịch sử cứu độ bằng tấm lòng tri ân, bằng con mắt của kẻ tin rằng: “Lời Chúa phán sẽ được thực hiện”. Giacaria qua bài ca này cũng nhìn lại toàn lịch sử cứu độ cho đến hiện tại với lòng tri ân và con mắt đức tin như vậy. Tin vào chương trình của Chúa và tin vào những gì Ngài sẽ thực hiện.

Lời ca tụng này còn là một lời nguyện hứa thánh hiến chính đứa con yêu quý và duy nhất của mình: “Hài nhi hỡi con sẽ mang tước hiệu, là ngôn sứ của Đấng tối cao”. Giacaria đã có một chút nghi hoặc khi thiên thần hứa cho vợ ông mang thai, nhưng bây giờ, qua tất cả những gì đã xảy đến, ông hoàn toàn tin vào Chúa, thánh hiến đứa con duy nhất của mình cho Ngài. Như mẹ Maria, Giacaria qua lời nguyện hứa trao phó đứa con mình cho chương trình của Chúa, ông dường như cũng thốt lên như mẹ: “Xin hãy làm cho tôi những gì thiên thần truyền”. Đó là một lời tuyên xưng tuyệt đối, một sự vâng phục tuyệt đối khi đã nhận ra mình chỉ là khí cụ bình an của Chúa, xin hãy dùng như ý Chúa muốn.

Lạy Chúa, xin hãy ban cho con một lòng tin, lòng tin tuyệt đối nơi ngài. Để khi biết được ý muốn của Chúa muốn con làm gì, con hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường