Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 14: 7-14: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH A


NGÀY 13/05/2017


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 7-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được các việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.
 
SUY NIỆM

Thánh ý Thiên Chúa rất nhiệm mầu, rất cao sâu, nhưng nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta có thể hiểu được phần nào. Chúa Giêsu đến với con người trong thân phận của kiếp người, Chúa Giêsu sống với con người để mở mắt cho con người, để khi nhìn vào Chúa Giêsu mà thấy rõ Chúa Cha trên trời. Nhờ vào Chúa Giêsu, mà chúng ta an tâm vì mình biết phải thờ phượng Thiên Chúa như thế nào cho phải đạo. Chúng ta cứ nhìn vào đời sống của Chúa Giêsu thì sẽ hiểu được tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa ra sao và chúng ta cũng biết được mình phải sống thế nào cho đúng với phận làm con.

Xung quanh chúng ta, còn rất nhiều người vẫn chưa biết Chúa. Chúa vẫn luôn mời gọi và sai chúng ta đến với họ. Chúa Giêsu thì mặc khải về Chúa Cha, còn chúng ta là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Chúa Giêsu. Nhìn vào cuộc sống của Chúa Giêsu thì chúng ta nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa. Cũng vậy, chính cách mà chúng ta biết sống theo thánh ý Chúa sẽ thể hiện được rõ nét khuôn mặt của Chúa. Cũng như khi thực hiện được những điều đẹp lòng Chúa, thì mỗi người sẽ trở thành tấm gương tốt phản ánh trung thực về Chúa.

Nhưng để phản chiếu được khuôn mặt đích thực của Chúa, thì chúng ta phải biết tiếp xúc với Chúa để đời sống của mình trở nên tốt và đủ sức để giới thiệu. Chúng ta chỉ có thể tiếp xúc được với Chúa khi biết chạy đến với Chúa, chạy đến với Mình Máu thánh Chúa, với Lời Chúa, qua các thánh lễ, qua những giờ kinh nguyện sớm tối trong gia đình, qua những công việc đạo đức. Để qua lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ biết và hiểu về Chúa nhiều hơn.

Người ta chỉ có thể cho đi cái mà mình có. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ có thể giới thiệu Chúa cho người khác, chỉ có thể phản ánh khuôn mặt của Chúa, khi nơi mỗi người phải có trước hình ảnh của Chúa trong con người của mình.

Rất ước mong rằng, qua cách sống của từng người chúng ta mà mọi người xung quanh sẽ nhận ra được khuôn mặt đích thực của Chúa Giêsu. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường