Clock-Time

Suy niệm thứ Bảy tuần IV Phục Sinh - Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân

Tin mừng Ga 14: 7 -14: Trong Tin mừng, Chúa Giêsu vừa cởi bỏ sợi dây thắt nút cho các tông đồ vừa giúp các ông mở mang hiểu biết tinh thần của Thiên Chúa.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINHBài Ðọc I: Cv 13, 44-52

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: "Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất". Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo, các thân hào trong thành, bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần. Ðó là lời Chúa. 


Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (c. 3c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. - Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Ðáp. 


Alleluia: Cl 3, 1

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại làm một với Ðức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Ðức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. - Alleluia. 


Phúc Âm: Ga 14: 7-14

"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".

Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho". Ðó là lời Chúa. 


SUY NIỆM

Nhìn tổng thể, phụng vụ Lời Chúa hôm nay có rất nhiều sứ điệp cơ bản quy về đời sống Kitô hữu, nhưng nơi đây, xin được gợi lên một vài ý tưởng để làm chất liệu suy gẫm và cầu nguyện tốt hơn.

Trong sách Công Vụ Tông Đồ, có tình bày hàm ý của Phêrô khi đối đáp với người Do Thái kém tin rằng: vì họ không chịu đón nhận Tin mừng về Đức Kitô, nên Tin mừng này sẽ không còn là của riêng họ mà hướng đến muôn dân, như lời sách thánh đã ghi: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian và là Đấng cứu độ muôn dân. Vì Giáo hội do Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng các tông đồ, nên Giáo hội mang tính tông truyền: Chúa Giêsu rồi đến các Tông Đồ, đến những người kế vị. Giáo hội phổ quát là vậy!

Trong Tin mừng, Chúa Giêsu vừa cởi bỏ sợi dây thắt nút cho các tông đồ vừa giúp các ông mở mang hiểu biết tinh thần của Thiên Chúa. Sự kiện, ông philipphê thắc mắc: Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Chúa Giêsu bắt đầu gõ rối: Philipphê, sao con lại hỏi xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, con không tin Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Cha hay sao, như Thầy đã nói: Ai thấy Thầy là thấy Đấng đã sai Thầy…còn bằng không cũng hãy nhìn các việc Thầy làm mà tin rằng đó là sự thật về Đấng đã sai Thầy. Đây là Mầu Nhiệm Ba Ngôi ? Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần: Cha – Con – Ơn sủng…ơn Ta đủ cho con…sự thông hiệp giữa các ngôi vị.

Trên bình diện của niềm tin, mỗi chúng ta đều tin tưởng về sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa và cách thức chúng ta thể hiện là làm dấu Thánh Giá mỗi khi khởi sự việc cầu nguyện hoặc trước một công việc nào đó, đó là cách chúng ta tuyên xưng chính mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi Thiên Chúa với nhau và với nhân loại. Vì thế, chẳng có việc gì chúng ta xin hay làm mà lại nhân danh một ngôi vị riêng biệt nhưng trong Ba Ngôi hiệp nhất trọn vẹn với nhau. Suy cho cùng Chúa Giêsu làm mọi sự nhằm vinh Danh Cha và cứu độ nhân loại, thì đến lượt chúng ta, chẳng có nguyên nhân khác cho đời sống của mình ngoài việc chúng ta yêu mến, phụng sự và vinh danh Chúa, nhất là theo tinh thần của mùa Phục sinh, chúng ta càng có lý để không lệch ra ngoài chân lý rằng mình được cứu độ, được mời gọi sống như con cái sự sáng, tìm kiếm và hướng về những sự cao siêu trên trời nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.

Xin Mẹ Maria nâng đỡ và hướng lòng chúng ta về chính cùng đích của ơn cứu độ, để chúng ta luôn bước đi theo Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.
 

Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân