Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 14: 7-14:  Qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã trở thành của lễ giao hoà giữa chúng ta với Chúa Cha. Như Chúa Giêsu đã nói: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH A


NGÀY 09/05/2020


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 7-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được các việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.
 
SUY NIỆM

 

Không phải chỉ thời nay chúng ta mới xin Chúa làm cho chúng ta cái này cái kia, nhưng ngay khi Chúa Giêsu công khai sứ vụ loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã được nhiều người xin rồi. Như: người cha xin Chúa chữa cho đứa con bị quỷ ám; người mù xin được thấy; người bại liệt xin được chữa lành, v.v. và ngay cả các môn đệ cũng xin Chúa như thánh Philipphe mà trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe: 

“Ông Philípphê nói: ‘Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện’”.

Nhờ lời cầu xin của thánh Philipphe, một lần nữa Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết được Người chính là người thật và là Thiên Chúa thật. Và bên cạnh đó, Người còn mặc khải cho chúng ta biết được Chúa Cha luôn ở với Người. “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”; “Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha"; “Tôi và Chúa Cha là một”.

Qua những lời của Chúa Giêsu vừa nói trên có thể giúp chúng ta thấy và biết được Chúa Giêsu chính là “chiếc cầu” để nối kết giữa chúng ta với Chúa Cha. Vì qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã trở thành của lễ giao hoà giữa chúng ta với Chúa Cha. Như Chúa Giêsu đã nói: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa. Chúa đến trần gian này, Chúa không chỉ nói cho chúng con biết Chúa Cha luôn yêu thương chúng con mà Chúa còn dám hy sinh cả mạng sống mình để làm của lễ dâng lên Chúa Cha mà giao hoà thế gian với Chúa Cha. Chúa chính là “chiếc cầu” để đưa chúng con về với Chúa Cha, nơi cuội nguồn của chúng con - đó chính là thiên đàng vĩnh phúc. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường