Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 14: 7-14: Trong năm kính thánh Giuse, chúng ta được mời gọi hãy học nơi thánh cả lòng kính sợ Thiên Chúa, khát khao được gặp Chúa và vinh danh Chúa trong đời sống hằng ngày để rồi một khi cưu mang Lời Chúa, chính Thiên Chúa sẽ ở trong ta và đong đầy cuộc sống ta thật nhiều hoa trái. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH B


NGÀY 01/05/2021

LỄ THÁNH GIUSE THỢ


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 7-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được các việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.
 
SUY NIỆM

 

   Lòng khát khao được gặp Thiên Chúa, Đấng là Cha, Đấng Tạo Thành đều ẩn sâu trong mỗi người, bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Ai cũng khao khát được tìm về nguồn cội, và hôm nay Philipphê đã nói lên lòng khát khao ấy: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con” (c. 8).

Chúa Giêsu đến để nối kết, để làm cho Đấng Tạo Hóa hiện diện cách sống động: Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Nơi Chúa Giêsu, người ta có thể thấy sự hiện diện của Thiên Chúa đầy tràn yêu thương. Đặc biệt là qua cuộc vượt qua của Chúa, Chúa đã cho thấy ý nghĩa của sự hiện hữu của chúng ta phụ thuộc vào sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta có thể yêu thương là do chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Và chỉ nơi người Con chí ái của Thiên Chúa mới có sự sống lại và sự sống viên mãn. Quả thật, Chúa Giêsu không chỉ “ở trong” Cha nhưng mạnh hơn, Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực. Mầu nhiệm Ba Ngôi khẳng định điều ấy. Mầu nhiệm Chúa Cha – Chúa Con mời gọi chúng ta cũng hãy đi vào tình Cha – Con giữa Chúa Cha và chính bản thân mỗi người chúng ta. 

Khi chiêm ngắm cuộc đời thánh Giuse, chúng ta thấy rằng, chính thánh Giuse cũng đã sống trong vài trò làm con trước khi đảm nhận sứ vụ làm cha. Thánh Giuse là người con biết lắng nghe, tin tưởng, phó thác vào Chúa. Dù trong âm thầm, nhưng thánh Giuse đã làm được những việc lớn lao là cưu mang Đấng Cứu Thế và Mẹ Người. Trong âm thầm, thánh Giuse trở thành người thợ mộc cần mẫn, không ngừng cộng tác vào công trình tạo dựng trong công việc hằng ngày. 

Ngày kính thánh Giuse, trong năm kính thánh Giuse, chúng ta được mời gọi hãy học nơi thánh cả lòng kính sợ Thiên Chúa, khát khao được gặp Chúa và vinh danh Chúa trong đời sống hằng ngày để rồi một khi cưu mang Lời Chúa, chính Thiên Chúa sẽ ở trong ta và đong đầy cuộc sống ta thật nhiều hoa trái. 

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Ngài. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may (Tv 128). Lạy Chúa xin nâng đỡ và chúc phúc cho tất cả chúng con. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường