Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 14: 7-14:  Trong bài Tin Mừng của ngày hôm qua, thánh Gioan thuật lại cho chúng ta thấy, trong bối cảnh bao trùm bởi một bầu khí xao xuyến và hoang mang, Chúa Giêsu hướng các môn đệ đến niềm hy vọng vào một bầu trời hạnh phúc.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH C


NGÀY 18/05/2019


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 7-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được các việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.
 
SUY NIỆM

 

    Trong bài Tin Mừng của ngày hôm qua, thánh Gioan thuật lại cho chúng ta thấy, trong bối cảnh bao trùm bởi một bầu khí xao xuyến và hoang mang, Chúa Giêsu hướng các môn đệ đến niềm hy vọng vào một bầu trời hạnh phúc. Bầu trời hạnh phúc mà Chúa Giêsu hướng các môn đệ tới đó là “được ở trong nhà của Cha”. Và bởi vì là người Con duy nhất nên chỉ có Chúa Giêsu mới biết đường dẫn tới nhà Cha.

    Tiếp nối bài Tin Mừng hôm qua, Tin Mừng hôm nay cho thấy, Chúa Giêsu không chỉ là người dẫn đường, là con đường, mà điều tuyệt vời hơn nữa là, Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người. Điều này cho thấy rằng: chính lúc chúng ta đi trên con đường Giêsu cũng là lúc chúng ta hưởng nếm hạnh phúc được ở trong nhà Cha. Bởi vì, Chúa Giêsu với Chúa Cha là một. Ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha. Ai sống với Chúa Giêsu là sống với Chúa Cha. Ai ở trong Chúa Giêsu là ở trong Chúa Cha.

    Như vậy, có thể nói, khi chúng ta tin và sống theo gương của Chúa Giêsu cũng là lúc chúng ta kéo hạnh phúc thiên đàng mà chúng ta nghĩ nó sẽ đến trong một tương lai xa nào đó về ngay trong cuộc sống hiện tại. Như vậy, chúng ta có thể thấy, nơi cư ngụ của những người tin và sống theo gương của Chúa Giêsu sẽ trở thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa ở giữa con người. Một thiên đàng đã bắt đầu ngay trong hiện tại và được cảm nếm bởi những con người sống và làm việc theo gương Đức Giêsu.

   Xin Chúa cho chúng con biết đặt nền tảng cuộc sống của mình trên đời sống của Chúa Giêsu để mỗi người chúng con có thể hưởng nếm hạnh phúc được ở trong nhà Cha không chỉ ở cuộc sống đời sau, nhưng ngay tại cuộc sống đời này. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường