Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 12: 38-44: Chúa Giêsu lên án người Pharisêu vì họ hay khoe khoang và ta đây. Họ muốn tỏ ra cho những người xung quanh thấy những việc làm của mình để ca tụng. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ B
ẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 06/06/2020

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12: 38-44)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà góa: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn". Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà góa nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi thân".

SUY NIỆM

 

Chúa Giêsu lên án người Pharisêu vì họ hay khoe khoang và ta đây. Họ muốn tỏ ra cho những người xung quanh thấy những việc làm của mình để ca tụng. Họ muốn được người ta kính trọng họ ngoài đường phố, cứ hay tìm danh giá hình thức bề nổi bên ngoài; còn trong đời sống nội tâm thì đáng chê trách vì cuộc sống giả hình, thiếu đạo đức, đầy những đam mê và suy tính xấu xa vì cứ sợ người khác hơn mình. 

Bên cạnh đó, có những tâm hồn bé mọn đầy đơn sơ, nghèo vật chất nhưng rất giàu tấm lòng. Cụ thể là bà goá nghèo chỉ có hai đồng tiền kẽm là một phần tư xu nhưng bà kính cẩn và nhẹ nhàng bỏ vào. Dưới cái nhìn của Chúa Giêsu, người phụ nữ này mới là người dâng cúng nhiều nhất, vì đã dâng cho Thiên Chúa mặc dầu đang túng thiếu, bà cũng đã bỏ ra tất cả những gì mình có để nuôi sống. Có thể nói, bà dâng cả lòng yêu mến và đó chính là điều Thiên Chúa cần. Vâng, nhiều khi trong việc dâng cúng, đóng góp vào nhà Chúa hay làm việc bác ái, không khéo chúng ta cho theo kiểu bố thí, chỉ dâng số dư thừa, hoặc dâng để phô trương công đức, để được người này người kia ghi bia tạc chữ nhớ ơn, để được khen tặng mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra những gì chúng con có đều là do ơn Chúa ban cách nhưng không, để chúng con đừng bao giờ tự cao tự đại, nhưng biết trao ban không vì danh lợi, mà tất cả chỉ vì tình yêu Chúa mà thôi. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường