Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 12: 38-44: Trang Tin Mừng hôm nay trình thuật vấn đề mang tính thời sự: việc bác ái và dâng cúng cho nhà Chúa...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ B
ẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 10/06/2017


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12: 38-44)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà góa: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn". Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà góa nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi thân".

SUY NIỆM

Trang Tin Mừng hôm nay trình thuật vấn đề mang tính thời sự: việc bác ái và dâng cúng cho nhà Chúa.

Chúa Giêsu tìm cho mình một chỗ thích hợp để nhìn tổng quát khung cảnh đang diễn ra tại đền thờ. Mục đích của Chúa Giêsu không phải là chê bai hay xét đoán dân chúng về việc bỏ tiền nhiều hay ít, mà Ngài chú trọng đến tấm lòng của người dâng cúng, cũng như ý hướng và mục đích của họ khi dâng cúng cho nhà Chúa. Chúa Giêsu quan sát tỉ mỉ nên nhận ra có sự khác biệt lớn giữa những người đang thể hiện việc này. Có ba thành phần trong tầm quan sát của Chúa Giêsu:

- Thứ nhất, những luật sĩ giả hình, họ ngồi đó với dáng vẻ chăm chú đọc kinh, nhưng thực ra họ đang đưa mắt nhìn về phía những người dâng cúng để xem ai bỏ ít hay nhiều. Theo lời Chúa Giêsu: Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá. Thói đạo đức giả, đánh lừa sự chất phát thật thà của những bà goá nghèo. Chúa Giêsu còn nói: “Họ sẽ chịu kết án nặng nề hơn”.

- Thứ hai, những người giàu có thích bỏ tiền vào nhà thờ nhưng không vì mục đích bác ái vô vị lợi mà để khoe mẽ với những người nghèo và để thêm danh tiếng, thêm công đức trước mặt người đời, không vì trước mặt Chúa. Dù họ bỏ vào thùng dâng cúng nhiều tiền nhưng đó là số dư của họ còn các tiền khác họ đã cất hay có chương trình riêng rồi.

- Thứ ba, Chúa Giêsu nhận ra bà goá nghèo bỏ vào thùng tiền hai đồng tiền kẽm, tương đương với một phần tư xu. Ngài nhận xét rằng: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống". Như vậy, câu hỏi đặt ra, trước mặt Chúa điều gì đẹp lòng Người nhất mà không phải là tiền bạc?

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mở lòng và đón nhận sự khôn ngoan của Chúa, để chúng con biết dùng tiền của chóng qua này mà mau mắn tích góp kho tàng trên trời mỗi ngày rộng lớn hơn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường